W dniach 1-5 czerwca 2020 roku biblioteka szkolna będzie dostępna dla uczniów w następujących godzinach: 1.06 (poniedziałek) – 10.00-13.00 2.06 (wtorek) – 10.00-13.00 3.06 (środa) – 11.00-14.00 4.06 ( czwartek) – 10.30 -13.00 5.06 (piątek) – 10.00- 13.00   Zasady korzystania z biblioteki: czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej […]

Godziny pracy biblioteki szkolnejUczniowie z klasy pierwszej technikum architektury krajobrazu w czasie trwania nauki zdalnej wykonywali prace malarskie i rysunkowe w ramach zajęć praktycznych z pracowni projektowania. Architekci opracowali prace pod kierunkiem nauczyciela zawodu w różnych technikach barwnych i czarno – białych: ołówek, węgiel rysunkowy, tusz, akwarela, pisaki, akryl, gwasze, tempera. Tematyka prac […]

Wystawa prac artystycznych uczniów TAKPotwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu   W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej. Z wyjątkiem kiedy zdający: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka […]

Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego


HARMONOGRAM EGZAMINU  POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE sesja K203 (czerwiec – lipiec 2020 r.)     22 CZERWCA 2020 R. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA godz. 9.00  s.7 (SG) – RL.21 (24 ucz. III TAK) + R.21 (1 ucz. popr.) – 120 minut godz. 9.00  s.30  – B.22 (3 ucz. popr.) – 180 […]

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
13 lutego 2020 roku odbyła sie III edycja Konkursu Matematycznego “Myśl logicznie”. Organizatorami wydarzenia był Zespół Szkół Technicznych i Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie, patronat objęła Politechnika Częstochowska. Konkurs zgłoszony został do wykazu konkursów artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które […]

Finał III Konkursu Matematycznego “Myśl logicznie”100. rocznica urodzin Jana Pawła II   18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, przyszły papież. Jan Paweł II był pierwszym Polakiem, a jednocześnie pierwszym od 445 lat biskupem Rzymu, który nie pochodził z Włoch. Jego wybór na Stolicę Piotrową znacząco wpłynął na dzieje Europy Wschodniej końca […]

100. rocznica urodzin Jana Pawła IITradycją Zespołu Szkół Technicznych jest coroczne organizowanie Festiwalu Techniki, w ramach którego przedstawiciele wszystkich kierunków kształcenia naszej szkoły prezentują swoje zawody. Festiwal Techniki odbywa się zawsze na wiosnę, a jednym z jego wydarzeń jest Turniej Zawodowca, podczas którego reprezentanci klas rywalizują między sobą w różnych konkurencjach o miano Zawodowca Roku […]

Turniej Zawodowca


   18 maja Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie zorganizował Międzyszkolny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II. Było to jedno z wydarzeń przygotowanych w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin papieża. Jan Paweł II jest patronem szkół wchodzących w skład ZST. Uczniowie miejskich szkół podstawowych rozwiązywali test on-line, sprawdzający wiedzę na […]

Wyniki konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II


PODSUMOWANIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II  Jeszcze parę miesięcy temu nikt z nas się nie spodziewał, że dziś  18 maja 2020 roku w 100 rocznicę Urodzin św. Jana Pawła II nie będziemy na Jasnej Górze w Sali Papieskiej. To właśnie tam miało się […]

Podsumowanie IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II