Technikum Nr 12 im. Jana Pawła II (ZST) w Częstochowie   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II (ZST) w Częstochowie

REKRUTACJA 2022OBCHODY 78. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 sierpnia 2022r. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i młodzież Zespołu Szkół Technicznych wzięła udział w częstochowskich obchodach 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinach dopołudniowych uczniowie klas mundurowych pełnili straż na Cmentarzu św. Rocha, gdzie miała miejsce uroczystość oznaczenia mogiły śp. Romany Zdziarskiej-Rewskiej tabliczką „grób […]

OBCHODY 78. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO


Kandydaci zakwalifikowani do Zespołu Szkół Technicznych, którzy do dnia 3 sierpnia 2022 roku nie zgłosili się na badania lekarskie proszeni są o odbiór skierowań na badania. Osoby przyjęte do szkoły na etapie rekrutacji uzupełniającej realizują badania lekarskie we własnym zakresie.

BADANIA LEKARSKIE – ETAP UZUPEŁNIAJĄCY


W dniu 19.07 i 20.07 w godzinach od 8.00 do 11.00 odbędą się w naszej szkole badania lekarskie dla kandydatów do klas pierwszych. Klasy objęte badaniami to: 19.07 – technik informatyk oraz technik inżynierii sanitarnej 20.07 – technik architektury krajobrazu oraz technik inżynierii sanitarnej NA BADANIA STAWIAJĄ SIĘ TYLKO OSOBY, […]

BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW DO KLAS I – ETAP I
W ramach akcji “Lato w mieście” młodzież naszej szkoły i mieszkańcy Częstochowy przy współorganiazcji Urzędu Miasta Częstochowy mogli skorzystać z licznych atrakcji. Przy współpracy z PTTK mieliśmy okazję zwiedzać Wroclawskie ZOO i Afrykarium oraz Olkusz i Pustynię Błędowską. Braliśmy udział w zajęciach sportowych na stadionie lekkoatletycznym i sali gimnastycznej ZST. […]

Lato w mieście 2022


Informacja dla absolwentów Technikum nr 12 (Wyniki egzaminów maturalnych) 5 lipca 2022r. o godz. 8.30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. […]

Informacja dla absolwentów Technikum nr 12 (Wyniki egzaminów maturalnych)
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE TERMIN: 24 sierpnia 2022r. (środa)   1) od godz. 9.00 – egzamin poprawkowy z matematyki (część pisemna + część ustna) nauczyciel egzaminujący: p. Aneta Kazibudzka, członek komisji: p. Renata Kręciwilk;   2) od godz. 9.00 – egzamin poprawkowy z przedmiotu […]

Harmonogram egzaminów poprawkowych dla uczniów ZST – 24 sierpnia 2022r. ...


Letni Obóz Szkoleniowy Klasy Wojskowej W dniach 20-22 czerwca w Biskupicach odbył się letni obóz szkoleniowy dla klas wojskowych. Był to wyjazd integracyjny z udziałem uczniów innych szkół. Uczestniczyło w nim ponad 100 kadetów, którzy mieszkali w dużych namiotach wojskowych. Uczniowie podzieleni na cztery plutony mieli następujące szkolenia: – paintball […]

Letni obóz szkoleniowy klasy wojskowej
We wrześniu 2021 roku rozpoczęto w Zespole Szkół Technicznych trzecią edycję całorocznego konkursu pod nazwą „Społecznik roku”. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie ucznia, który był najbardziej zaangażowany w życie szkoły oraz podejmował liczne działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Osobą, która w ocenie komisji konkursowej wykazała się w roku szkolnym […]

Rozstrzygnięcie konkursu Społecznik Roku


W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się czwarta edycja rywalizacji pomiędzy klasami Zespołu Szkół Technicznych pod nazwą Liga Klas. Do trwającego cały rok współzawodnictwa o tytuł najlepszej klasy w szkole zaproszono wszystkich uczniów klas I-III Technikum nr 12 oraz z klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10. Celem konkursu była […]

Liga Klas – rozstrzygnięcie całorocznego konkursu szkolnego