KOMUNIKAT DYREKTORA ZST z dnia 13.05.2021 r. Od 17 do 28 maja 2021 r. zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Technicznych prowadzone będą w tzw. systemie hybrydowym – stacjonarnie w szkole oraz zdalnie (realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). Zajęcia praktyczne na terenie CKZiU i u Pracodawców są […]

KOMUNIKAT DYREKTORA ZST z dnia 13.05.2021 r.40 lat temu, 13 maja 1981 roku, miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II. Podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie, o godz. 17.19 uzbrojony napastnik Ali Agca, oddał w stronę Ojca Świętego strzały. Wybuchła panika, a papieża, ciężko ranionego w brzuch i w rękę natychmiast przewieziono […]

Jan Paweł II – “(ZA)ATAKOWANY”


Organizacja zajęć w Zespole Szkół Technicznych od 17.05.21 do 28.05.21  Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Przy wejściu do budynku szkoły każdy wchodzący ma obowiązek dezynfekcji rąk. Na […]

Organizacja zajęć w Zespole Szkół Technicznych od 17.05.21 do 28.05.21


Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie informuje, iż ruszyła procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 za okres od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. Podstawą przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021r. jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego […]

Stypendium – informacje5 maja 2021 roku uczniowie klas mundurowych wzięli udział w pogrzebie Anny Bieleckiej – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Pani Anna przez całe życie starała się upowszechniać wiedzę o zbrodni katyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar związanych z Częstochową. Jej dziadek – Mikołaj Rudenko został zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Zespół Szkół […]

Ostatnie Pożegnanie

Miejska kampania społeczna „AKTYWNA WIOSNA” Pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, w częstochowskich szkołach i przedszkolach rusza kampania społeczna „Aktywna wiosna”. Celem akcji jest promowanie zdrowego stylu życia, zrównoważonej mobilności oraz zachęcenie do aktywności fizycznej zarówno dzieci, ich opiekunów, jak i grona nauczycielskiego oraz pracowników częstochowskich placówek oświatowych.  Kampania […]

Miejska kampania społeczna “Aktywna Wiosna”


Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego odbyły się 3 maja w Częstochowie na skwerze Solidarności oraz na cmentarzach św. Rocha i Kule. Najpierw złożone zostały kwiaty przy pomniku uczestników Powstań Śląskich na skwerze Solidarności. Następnie delegacja udała się na cmentarz św. Rocha, gdzie na mogiłach powstańców śląskich złożono […]

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego
Powstania Śląskie to trzy zrywy narodowe ludności polskiej Górnego Śląska. Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odeszli na wieczną wartę. Dlatego na nas spoczywa obowiązek pamiętania. Bez względu na ocenę historyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i […]

Gala wręczenia nagród w Częstochowskich Konkursach Historycznych


W dniach 4,5,6 maja na egzamin maturalny obowiązywać będzie wejście do szkoły w następujący sposób : – głównym wejściem wchodzą klasy IV TAK , IV Tmu oraz absolwenci z lat ubiegłych( sala 41). – wejściem od sali gimnastycznej wchodzą klasy IV TB, IV TT oraz absolwenci z lat ubiegłych( sala […]

Informacja dla maturzystów


„3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu. Uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu […]

230. rocznica Konstytucji 3 maja