Po dwóch pierwszych dniach intensywnych prac na cmentarzu w Rohatyniu zakończyliśmy ten etap wycieczki Apelem Pamięci z udziałem zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka i dyrektora szkoły Rafała Piotrowskiego. Mamy nadzieję, że porządkowanie kolejnych polskich grobów na tym cmentarzu będzie  możliwe w najbliższej przyszłości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki za zaangażowanie […]

Wycieczka na Ukrainę


21 marca bieżącego roku odbyły się w Pankach V Targi Edukacyjne, podczas których każda z przybyłych szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną. Wśród nich nie mogło zabraknąć ZST, której oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjalnych. Licznie przybyła młodzież mogła dowiedzieć się więcej o ofercie naszej szkoły […]

V Targi edukacyjne w Pankach


W Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej 22 marca br. odbyły się obchody Światowego Dnia Wody, podczas których uczniowie z klas IV TE oraz III O/S uczestniczyli czynnie w warsztatach przygotowanych przez ww. uczelnię.  Głównym patronem wydarzenia był Prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz. Młodzież uczestniczyła w warsztatach w profesjonalnie wyposażonym laboratorium. […]

22 marca Światowym Dniem Wody                21 marca 2019 roku Zespół Szkół Technicznych otworzył swoje drzwi dla wszystkich ósmoklasistów i gimnazjalistów z Częstochowy i powiatu, którzy planują kontynuację nauki w naszej szkole. Okazją do tego stał się cyklicznie organizowany Festiwal Techniki, podczas którego szkoła zaprezentowała swoje kierunki kształcenia w technikum i w szkole branżowej, przybliżyła […]

Festiwal Techniki – dzień otwarty szkoły


Uczniowie klas mundurowych biorą udział w wycieczce na Ukrainę. Przez dwa pierwsze dni porządkowaliśmy polskie groby na cmentarzu w Rohatyniu, na Podolu. Szczególnie dużo pracy włożyliśmy w renowację mogiły- pomnika żołnierzy polskich poległych w wojnie 1920 roku. Groby zostały oczyszczone, napisy odnowione. Wszystkie mogiły, którymi się zajmowaliśmy zostały oznaczone biało-czerwonymi […]

Odnawiamy polskie groby na Ukrainie


12 marca br. odbyły się w Poraju II Targi Edukacyjne, w których zaprezentowało swoją ofertę edukacyjną 19 szkół ponadgimnazjalnych z Częstochowy i powiatów ościennych. Wśród nich była oczywiście nasza szkoła, której oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową. Targi zaszczyciły swoją obecnością przedstawiciele Kuratorium Śląskiego i […]

II Targi Edukacyjne w PorajuW czwartek, 14 marca br. odbył się w Katowicach wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, do którego zakwalifikował się uczeń z klasy III TO/TUS. Zmierzył się w nim z pytaniami i zagadnieniami wymagającymi wiedzy o latach 70-tych i 80-tych XX wieku w Polsce, za co serdecznie […]

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii


Z inicjatywy Stowarzyszenia Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Częstochowie świętowaliśmy w Zespole Szkół Technicznych dzisiejszy dzień pod nazwą „Wąsy Marszałka”.19 marca to dzień imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego i chcąc utrwalić pamięć tym wielkim twórcy naszej  niepodległości, uczniowie naszej szkoły nosili przez cały dzień przygotowane specjalnie na tę okazję […]

“Wąsy Marszałka”
Grupa uczniów z naszej szkoły zakwalifikowała się do udziału w III etapie X edycji Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…” – Jan Paweł II. Uczniowie pod opieką nauczycieli bibliotekarzy przygotowali sprawozdanie i prezentację multimedialną dokumentującą podejmowane w szkole działania w zakresie edukacji regionalnej […]

X edycja Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole


W dniach 13-14 marca  w Hali Sportowej Częstochowa odbyły się targi szkolne ZAWODOWIEC, podczas których młodzież klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum mogła zapoznać się z bogatą ofertą kształcenia w częstochowskich szkołach ponadpodstawowych. Jak zawsze bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko naszej szkoły, a szczególną uwagę przyciągali uczniowie […]

Targi Szkolne Zawodowiec


Spektakl “Sen-063 Dziewczyna” W środę po południu uczniowie Technikum nr 12 stanęli na scenie Miejskiej Galerii Sztuki i zagrali w przedstawieniu wyreżyserowanym przez pana Wojciecha Kołsuta. Przedstawienie było inspirowane balladą Bolesława Leśmiana pt. „Dziewczyna” i obrazami Zbigniewa Beksińskiego. Utwór Leśmiana odzwierciedla prawdę o ludzkiej egzystencji, o tym jak ważny jest […]

Spektakl “Sen-063 Dziewczyna”