“Mowa nienawiści. Jej konsekwencje prawne i społeczne na przykładzie dziejów Kresowych.” W dniu 18.02.2020 r.  uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli w wykładzie dotyczącym powstrzymania fali hejtu i mowy nienawiści. “Mowa nienawiści. Jej konsekwencje prawne i społeczne na przykładzie dziejów Kresowych” jest projektem powstałym z inicjatywy nadkomisarza Artura Włodarskiego […]

Mowa nienawiści


KONKURS NA PORTRET MATEMATYKA I KRYPTOLOGA  MARIANA REJEWSKIEGO             13 lutego 2020 roku, w czterdziestą rocznicę śmierci Mariana Rejewskiego, w naszej szkole odbył się konkurs na portret ww. matematyka i kryptologa, który miał znaczący udział w złamaniu szyfru Enigmy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Lista zwycięzców: Aleksandra Belowska III TAK Dawid […]

Konkurs na portret


14 lutego to ważna data historyczna – rocznica utworzenia Armii Krajowej, a także pierwszych starć pomiędzy oddziałami Wojska Polskiego a oddziałami bolszewickimi w miejscowości Mosty. Dlatego w tym dniu młodzież szkół częstochowskich spotkała się na inauguracji projektu „Częstochowa a Cud Wisły”. Jest on kontynuacją projektów „Częstochowianie w marszu do Niepodległej”, […]

Częstochowa a Cud Wisły – 100-lecie Bitwy WarszawskiejMARIAN REJEWSKI             13 lutego 2020 roku, w czterdziestą rocznicę śmierci Mariana Rejewskiego, w auli wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, odbyła się III edycja powiatowego konkursu “Myśl logicznie”.             Bohaterem konkursu był ww. matematyk i kryptolog Marian Rejewski, który miał znaczący udział w złamaniu szyfru Enigmy. Konkurs cieszył […]

III Konkurs Matematyczny “Myśl logicznie”


14 lutego na całym świecie obchodzony jest dzień św. Walentego, czyli święto wszystkich zakochanych. W naszej szkole świętowanie rozpoczęło się już w środę, 12 lutego 2020 roku, kiedy to rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą Kartę Walentynkową. Do konkursu zgłoszono wiele pomysłowych i nietuzinkowych walentynek, spośród których jury wybrało trzy najpiękniejsze. Pierwsze […]

Walentynki 2020 w ZST


We wtorek uczniowie klasy II A/S wraz z nauczycielami języka polskiego i historii uczestniczyli w spotkaniu: Polska- Izrael – wymiana doświadczeń na przykładzie częstochowskich szkół średnich. Mieli sposobność wysłuchać informacji wynikających z długoletniej współpracy częstochowskich szkół średnich ze szkołami z Izraela. W spotkaniu uczestniczyła 30 – osobowa grupa przewodników z […]

Polska – Izrael – wymiana doświadczeńZespół Szkół Technicznych ogłasza nabór do projektu mobilności   „EUROPEJSKIE PRAKTYKI DZIŚ – SUKCES ZAWODOWY JUTRO” 2019-1-PL01-KA102-063154   realizowanego w ramach programu ERASMUS+ REGULAMIN REKRUTACJI   1.I etap projektu obejmuje organizację stażu/praktyk za granicą dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie w październiku 2020: miesięcznych praktyk w Hiszpanii dla 12 […]

Praktyki zagraniczne dla klas TB/TO/TIS


  Zespół Szkół Technicznych ogłasza nabór do projektu mobilności   „Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty” POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262   finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER w ramach projektu  “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego“.     REGULAMIN REKRUTACJI   1.Celem projektu jest: […]

Praktyki zagraniczne dla klas technikum architektury krajobrazu


W piątek, 7 lutego odbyła się w naszej szkole lekcja otwarta przeprowadzona przez przedstawiciela Muzeum Dywizjonu 303, zatytułowana “Dywizjon 303 – historia łączy pokolenia”. Zostały na niej przedstawione dzieje najsławniejszej polskiej formacji lotniczej okresu II wojny światowej wraz z bohaterskimi pilotami, którzy ją tworzyli. W marcu odbędzie się wycieczka do […]

Dywizjon 303 – historia łączy pokoleniaKONKURS NA PORTRET MATEMATYKA I KRYPTOLOGA MARIANA REJEWSKIEGO Wszystkich chętnych uczniów zapraszam do udziału w konkursie na portret MARIANA REJEWSKIEGO – znanego matematyka i kryptologa, który miał znaczący udział w złamaniu szyfru Enigmy. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, muszą być formatu A3 i zalaminowane. Prace spełniające ww. warunki należy […]

Konkurs na portret


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Matura 2020


30.01.2020 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie noworoczne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału w Częstochowie. W jego skład wchodzą dyrektorzy szkół częstochowskich, nauczyciele, przedstawiciele organizacji społecznych i patriotycznych. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją ogólnopolską licząca ponad 4000 członków, oddział częstochowski liczy ponad 60 osób. W maju 2019 r. Prezesem […]

Wspólnota Polska – Oddział w Częstochowie