W piÄ…tek 24 marca uczniowie z klas technikum architektury krajobrazu pod opiekÄ… pani Joanny Tomczak i Magdaleny Stanirowskiej uczestniczyli w wycieczce zawodowej do Nadarzyna. OdbywaÅ‚y siÄ™ tutaj MiÄ™dzynarodowe Targi Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa. Warsaw Home Green Days to impreza branży architektury krajobrazu, profesjonalnego ogrodnictwa, wyposażenia wnÄ™trz i tarasów. Wystawa jest podzielona na […]

Międzynarodowe Targi Architektury Krajobrazu – Warsaw Home Gren Days 2023


Uczniowie klasy IV ttp Filip Tukaj i Jakub Szyda zostali laureatami MiÄ™dzynarodowego Konkursu Multimedialnego i Filmowego “WIELCY POLACY NA KRESACH”. Filip Tukaj zajÄ…Å‚ miejsce drugie, a Jakub Szyda zdobyÅ‚ wyróżnienie. Zadaniem uczestników byÅ‚o wykonanie prezentacji lub autorskiego filmu, przybliżajÄ…cego postać i miejsca zwiÄ…zane z Polakami na Kresach. Gratulujemy wygranej

Wielcy Polacy na Kresach23 marca odbyÅ‚y siÄ™ przesÅ‚uchania recytatorów w siódmej już edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Å›w. Jana PawÅ‚a II. Wydarzenie miaÅ‚o miejsce w Muzeum Monet i Medali Jana PawÅ‚a II. Podobnie jak w poprzednich edycjach mÅ‚odzież nie zawiodÅ‚a, przed jury zaprezentowaÅ‚o siÄ™ ponad stu uczestników ze szkóÅ‚ podstawowych i ponadpodstawowych. Poziom […]

Przesłuchania w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana ...


23 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w CzÄ™stochowie rozstrzygniÄ™to VI Konkurs Matematyczny „MyÅ›l logicznie”. PrzystÄ…piÅ‚o do niego 82 uczniów klas VII i VIII z 29 szkóÅ‚ podstawowych CzÄ™stochowy i regionu. Organizatorem konkursu byÅ‚ ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Technicznych w CzÄ™stochowie oraz SzkoÅ‚a Podstawowa nr 39 im. […]

Nagrody rozdane! VI Konkurs Matematyczny „Myśl logiczne”


20 marca 2023 roku w naszej szkole odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie z przedstawicielami Aeroklubu CzÄ™stochowskiego, którzy opowiedzieli mÅ‚odzieży o jego historii, dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz sukcesach w sportach lotniczych.

Aeroklub Częstochowski z wizytą w ZSTW Pierwszy DzieÅ„ Wiosny uczniowie ZST rozegrali miÄ™dzyklasowy turniej koszykówki. A oto wyniki: I miejsce – klasa IV TTg II miejsce – klasa IV TIp III miejsce – klasa I TI

Wiosenny Turniej Piłki Koszykowej w ZST


Z okazji Dnia Liczby PI 14 marca 2023 roku w naszej szkole odbyÅ‚y siÄ™ imprezy zwiÄ…zane z tym Å›wiÄ™tem. Zorganizowano miÄ™dzy inny konkurs na PI- rebus. Uczniowie, nauczyciele oraz osoby odwiedzajÄ…ce naszego szkolnego Facebooka mogÅ‚y gÅ‚osować na najlepsze prace. LiczyÅ‚y siÄ™: oryginalny pomysÅ‚ na hasÅ‚o (najlepiej matematyczne), technika wykonania, estetyka […]

Rozstrzygnięcie konkursu „Pi – rebus”


21 marca przypada Åšwiatowy DzieÅ„ ZespoÅ‚u Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiÄ…zuje do obecnoÅ›ci u osób z zespoÅ‚em Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. ÅšwiÄ™to to zostaÅ‚o ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia ZespoÅ‚u Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji […]

Światowy Dzień Zespołu DownaRocznicÄ™ imienin MarszaÅ‚ka PiÅ‚sudskiego CzÄ™stochowa upamiÄ™tniÅ‚a 19 marca na placu BiegaÅ„skiego. Kwiaty pod pomnikiem zostaÅ‚y zÅ‚ożone w obecnoÅ›ci mÅ‚odzieży klas mundurowych, dyrektorów szkóÅ‚ oraz przedstawicieli Å›rodowisk kombatanckich.   WiÄ…zanki w asyÅ›cie Straży Miejskiej zÅ‚ożyli reprezentanci czÄ™stochowskiego samorzÄ…du. 19 marca – dzieÅ„ imienin Józefa PiÅ‚sudskiego – w okresie II Rzeczpospolitej fetowano z […]

Imieniny Józefa Piłsudskiego


SZKOŁY PODSTAWOWE                        KATEGORIA I   klasy  4-6                            40 SP nr 22 im. G. Narutowicza w CzÄ™stochowie Dmytro Vysotskyi – ŹródÅ‚o Natalia Juszczyk – Zdumienie Nikola Lorecka – Niewidomy SP nr 42 im. J. Brzechwy w CzÄ™stochowie Maria Stradomska – ŹródÅ‚o SP nr 54 w CzÄ™stochowie Mateusz Yber – To przyjaciel Lena […]

VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II – ...


16 marca 2023 roku w budynku SzkoÅ‚y Podstawowej nr 50 im. gen. WÅ‚adysÅ‚awa Sikorskiego,  odbyÅ‚y siÄ™ Targi Edukacyjne zorganizowane przez WydziaÅ‚ Edukacji UrzÄ™du Miasta CzÄ™stochowy, ZespóÅ‚ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Centrum Informacji Zawodowej oraz SpecjalistycznÄ… PoradniÄ™ Psychologiczno-PedagogicznÄ… przy wspóÅ‚pracy wÅ‚aÅ›nie ze SzkoÅ‚Ä… PodstawowÄ… nr 50 im. gen. W. Sikorskiego. Targi Edukacyjne w […]

Targi Edukacyjne w Częstochowie