Konsultacje Psychologa i Pedagoga


Pedagog szkolny pracuje stacjonarnie w Zespole Szkół Technicznych według następującego harmonogramu:

poniedziałek – 8.00 – 14.00
wtorek – 9.30 – 16.30
środa – 8.00 – 15.00
czwartek – 9.30 – 16.30
piątek – 8.00 – 14.00
 

Terminy konsultacji psychologa dla uczniów i rodziców:

W każdy 3-ci wtorek miesiąca w godzinach 11.00 – 12.00