Konsultacje Psychologa i Pedagoga


Pedagog szkolny pracuje stacjonarnie w Zespole Szkół Technicznych według następującego harmonogramu:

Poniedziałek – 9.00 – 14.00
Wtorek – 10.00 – 16.00
Środa – 8.00 – 13.00
Czwartek – 10.00 – 16.00
Piątek – 8.00 – 13.00

 

Terminy konsultacji psychologa dla uczniów i rodziców:

W każdy 3-ci wtorek miesiąca w godzinach 11.00 – 12.00