Przedsięwzięcie edukacyjne “Dęby katyńskie w Częstochowie”


PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Powołanie szkolnego zespołu zadaniowego do realizacji 

przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie”

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie włączył się w realizację przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie”.

Cele działania: 

  • uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej,
  • pielęgnowanie pamięci bohaterów-ofiar zbrodni katyńskiej, konkretnie postaci związanych z częstochowskimi dębami katyńskimi,
  • kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu,
  • zachęcenie młodzieży do podejmowania trudu samodzielnego zdobywania wiedzy

       i dzielenia się nią,

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia, rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie pracy w grupie i efektywnej współpracy.

W Zespole Szkół Technicznych został powołany zespół zadaniowy uczniów z klasy 2TTp:  Patryk Depczyński, Mateusz Janicki, Filip Tukaj 

pod opieką merytoryczną nauczycielki historii p. Magdaleny Papalskiej.

Postać, którą chcą upamiętnić uczniowie to ppor. Mikołaj Rudenko, uwięziony w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu w 1940r.

Styczeń 2021

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Odwiedziny „Dębu pamięci” ppor. Mikołaja Rudenki

W styczniu 2021r. szkolny zespół zadaniowy przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie” udał się na Plac Katyński w Częstochowie. 

Pani Magdalena Papalska przedstawiła historię i okoliczności powstania tego szczególnego miejsca, poświęconego częstochowianom, którzy stracili życie w zbrodni katyńskiej. Uczniowie klasy 2TTp: Patryk Depczyński., Mateusz Janik, Filip Tukaj podzielili się własną wiedzą na temat zbrodni katyńskiej, a także bohatera projektu – ppor. Mikołaj Rudenki. 

Pod płytą i dębem poświęconym ppor. Mikołajowi Rudence uczniowie zapalili znicz i minutą milczenia uczcili pamięć tragicznie zmarłego częstochowianina.  

Luty 2021

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Wizyta w Muzeum Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie 


W lutym 2021r. szkolny zespół zadaniowy udał się do tworzącego się Muzeum Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli zgromadzone eksponaty. Muzealna lekcja historii przeprowadzona przez p. Marka Fiszera dotyczyła dziejów Kresów i ich mieszkańców w wieku XX.

Uczniowie aktywnie włączyli się w prace porządkowe w muzeum. Przyczynili się również do upamiętnienia ppor. Mikołaja Rudenki, dzięki przygotowaniu gabloty z informacjami na temat jego życia i okoliczności tragicznej śmierci.

Marzec 2021

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Życie i tragiczna śmierć Romana Rudenki stały się inspiracją do podjęcia działań na rzecz upamiętnienia człowieka, który walczył w obronie niepodległości Polski. 

Uczniowie klasy 2TTp Patryk Depczyński, Mateusz Janik, Filip Tukaj przygotowali prezentację multimedialną przybliżającą losy Romana Rudenki oraz jego syna Jerzego Rudenki. 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Link

 

Kwiecień 2021

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Quiz na temat życia i okoliczności śmierci Mikołaja Rudenki

W 81. rocznicę zbrodni katyńskiej nauczyciele historii w Zespole Szkół Technicznych przeprowadzili w poszczególnych klasach lekcje na temat Mikołaja Rudenki – bohatera Przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie”. 

Na zajęciach poruszano zagadnienia związane z okolicznościami wybuchu II wojny światowej, konieczności walki Polaków przeciwko wojskom niemieckim i radzieckim oraz sytuacji jeńców polskich po klęsce wojny obronnej w 1939r. 

Uczniowie wyjaśniali pojęcie „zbrodni katyńskiej”, określając sprawcę i ofiary zbrodni, a także umiejscawiając wydarzenie w czasie i przestrzeni. 

Postać Mikołaja Rudenki została przedstawiona w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów zespołu zadaniowego Przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie”. 

Uczniowie poszczególnych klas Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w quizie na temat życia i okoliczności tragicznej śmierci Romana Rudenki – ofiary zbrodni katyńskiej. 

Podsumowanie

II miejsce Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie

w Przedsięwzięciu edukacyjnym „Dęby katyńskie w Częstochowie”

„Dęby Katyńskie w Częstochowie”  to nazwa organizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia przedsięwzięcia edukacyjnego realizowanego przez częstochowskie szkoły od grudnia 2020r. do marca 2021r. 

W ZST działania edukacyjne w ramach przedsięwzięcia koordynował zespół uczniów z klasy 2TTp w składzie: Patryk Depczyński, Mateusz Janik, Filip Tukaj pod kierunkiem nauczycielki historii Magdaleny Papalskiej. 

Zespół projektowy podjął szereg działań, których celem było upamiętnienie postaci ppor. Mikołaja Rudenki – ofiary zbrodni katyńskiej (kalendarium działań w zakładce Projekty). 

źródło: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15540