Częstochowa 1826 – 1914 Od połączenia do I wojny światowej


Plakat Częstochowa 1826-1914

 

W roku szkolnym 2016/2017 pragniemy zaprosić uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się i uczestnictwa w projekcie edukacyjnym:

Częstochowa 1826 – 1914  Od połączenia do I wojny światowej

Projekt jest kontynuacją projektów edukacyjnych „Częstochowianie w marszu do Niepodległej”, „Częstochowianie w czasie II wojny światowej”, “Częstochowa w czasie XX-lecia międzywojennego”. Poprzez projekt chcemy przedstawić historyczną spuściznę społeczności miasta. Pragniemy, by akcja była naszym wspólnym przedsięwzięciem, dlatego też, zapraszamy do aktywnego uczestnictwa we wszystkich jej etapach. Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Projekt realizowany będzie od października 2016 do czerwca 2017 roku.

Etapy projektu:

L.p. Zagadnienie Koordynator Termin Szkoły
1. Konferencja naukowa „Częstochowa w XIX wieku – rozwój gospodarczy” VI L.O. im. J. Dąbrowskiego Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych Październik – 2016 r.

 

Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
2. Konkurs powiatowy na prezentację multimedialną “Region częstochowski w XIX wieku” V L.O. im. A. Mickiewicza Listopad 2016 –

Styczeń 2017 r.

Szkoły podstawowe,

gimnazjalne            i ponadgimnazjalne

3. Konferencja „Częstochowa w XIX wieku Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, ZST Luty – 2017 r. Szkoły gimnazjalne          i ponadgimnazjalne
4. Konkurs międzyszkolny „Gazetki – gabloty szkolne o Częstochowie w XIX wieku” Szkoła Podstawowa nr 21,

Szkoła Podstawowa nr 38

Luty – Marzec 2017 r. Szkoły podstawowe          i gimnazjalne
5. Konkurs plastyczny „Pocztówka z Częstochowy w XIX wieku” ZSG, Gimnazjum nr 3 Styczeń-kwiecień

2017 r.

Szkoły podstawowe, gimnazjalne
6. Koncert pieśni

“Poezja i muzyka XIX wieku”

Szkoła Podstawowa nr 52, Z.S. im. Kochanowskiego Marzec 2017 r. Szkoły, społeczność lokalna
7. Historyczna gra

terenowa po

Częstochowie

ZST, V L.O. im. A. Mickiewicza 07 kwiecień

2017 r.

Szkoły podstawowe, gimnazjalne
8. Test wiedzy dla szkół

ponadgimnazjalnych:

„Przemiany społeczne w Częstochowie w XIX”

I L. O. im. J. Słowackiego 18 kwiecień

2017 r.

Szkoły ponadgimnazjalne
9. wystawa

„Przemysł Częstochowy w XIX wieku”

I L.O., ZST, Muzeum Częstochowskie Kwiecień

2017 r.

Społeczność lokalna
10. VI Rowerowy Dzień dziecka „Częstochowa w XIX wieku” ZST

ZS im. Kochanowskiego

1 czerwca

2017 r.

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
11. Konferencja

podsumowująca

ZST, Gimnazjum nr 3

 

czerwiec

2017 r.

Szkoły podstawowe, gimnazjalne            i ponadgimnazjalne

 

Organizatorzy:

Urząd Miasta Częstochowy

Akademia im. Jana Długosza

Muzeum Częstochowskie

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie – Skłodowskiej

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego

Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej

Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja

Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki

Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego

Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhoffa

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca

 

Więcej informacji w linku