Szkolna Izba Pamięci


Szkolna Izba Pamięci poświęcona jest Antoniemu Bocheńskiemu – byłemu dyrektorowi szkoły, który w 1990 roku otrzymał tytuł “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
18.10.2016 córka Antoniego Bocheńskiego – Pani Elżbieta Bocheńska odsłoniła w szkole tablice poświęconą pamięci ojca.

dzien_patrona_2016_00020
dzien_patrona_2016_00021
2005-01-17-09-00-41

2005-01-17-09-01-03

2005-01-17-09-01-14

Życiorys Antoni Bocheński

„Umarłych wie¬czność dotąd trwa,

dokąd pa¬mięcią się im płaci.”

/Wisława Szymborska/

17 sierpnia 2015 roku zmarł w wieku 84 lat Ś.P . Antoni Bocheński, były nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.

Antoni Bocheński, syn Józefa i Marii, urodził się 15 grudnia 1931 roku w Miechowicach w powiecie skierniewickim. Po ukończeniu siódmego roku życia zaczął uczęszczać do Szkoły Powszechnej w Miechowicach, a w roku 1945 do Gimnazjum w Głuchowie. Naukę pobierał tam dwa lata, po czym przeniósł się do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w Skierniewicach. Świadectwo maturalne otrzymał w roku 1951. We wrześniu 1951 roku rozpoczął studia na kierunku fizyka w P. W. S. P. w Warszawie. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych na Wydziale Matematyczo – Fizycznym w 1954 roku uzyskał kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach stopnia licealnego i po odbyciu ćwiczeń wojskowych otrzymał posadę nauczyciela w Liceum Pedagogicznym w Bodzentynie, gdzie pracował do 1958 roku. Tam poznał swoją żonę Krystynę z domu Turek, częstochowiankę. W 1958 roku przenieśli się do Częstochowy , gdzie Antoni Bocheński przez dwa lata pracował w Szkole Podstawowej nr 4 jako zastępca kierownika . W 1960 roku związał się ze szkolnictwem zawodowym, któremu pozostał wierny do emerytury. 1 września 1961 rozpoczął pracę w Zasadniczej Szkole Budowlanej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Jako nauczyciel wykazywał się spokojem, dokładnością i cierpliwością. W nauczaniu fizyki wykazywał gruntowne opanowanie przedmiotu od strony rzeczowej i metodycznej. W szkole prowadził gabinet fizyki, który sam zorganizował. Tytuł magistra fizyki uzyskał w 1966 roku . Ukończył wtedy Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu. Od września 1972 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych ZSB Nr 1 im. Braci BWS Skowrońskich CzPBP. Na awans zasłużył pracą dydaktyczno – wychowawczą. Był twórcą pomocy naukowych, autorem artykułów do czasopism pedagogicznych, wystaw pomocy dydaktycznych. W roku 1976 został dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych CzPBP. Funkcję tą piastował do czasu przejścia na emeryturę w 1987 roku.

Za wybitną pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymywał nagrody i odznaczenia. Nagrodzony został m.in. Nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, Kuratora Okręgu Szkolnego Katowickiego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego.

Antoni Bocheński ożenił się w roku 1955. Żona Krystyna Bocheńska pracowała w tej samej szkole jako nauczyciel matematyki. Wspólnie wychowali dwoje dzieci – syna Sławomira i córkę Elżbietę. Antoni Bocheński związał się z Częstochową, miastem Pani Krystyny, i darzył to miasto szczególnym uczuciem. Przez swoją pracę i działalność w komitecie osiedlowym przyczyniał się do jego rozwoju.

W 1990 roku Antoni Bocheński, jego ojciec Józef i matka Maria zostali uhonorowani przez państwo Izrael medalami Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata w dowód uznania że z narażeniem własnego życia ratowali Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej. W czasie wojny od października 1942 roku aż do wyzwolenia w roku 1945 rodzina Bocheńskich ukrywała czwórkę żydowskich dzieci. Przybyły one do ich gospodarstwa za sprawą rodziców, którzy polecili uciekać im z getta w Rawie Mazowieckiej. Obowiązkiem Antoniego było dostarczanie żydowskim dzieciom żywności i lekarstw. Wychodził z nimi także na nocne spacery.

Antoni Bocheński w ostatnich latach swojego życia często odwiedzał naszą szkołę będąc naszym honorowym gościem. Spotykał się także z uczniami innych szkół odpowiadając z życzliwością na każde zaproszenie.

18 października w szkole została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona Jego życiu i dziłalności.

Społeczność Zespołu Szkół Technicznych