Stypendia i zasiłki


STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w pok. nr. 12.

Wnioski należy składać do dnia 11 września w pok. nr. 12.

Po w/w terminie nie przyjmujemy wniosków.

Szczegółowe informacje w siedzibie MOPS przy ul. POW 2

Tel: (34) 372-42-04   email:stypendia@mops.czestochowa.pl