Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE sesja LATO 2021 r.

21 CZERWCA 2021 r. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

godz. 9.00  s.7 – RL.21 (16 ucz. III TAK) – 120 minut
godz. 9.00  s.30 – BD.18 (4 ucz.) – 180 minut
godz. 9.00  s.31 – BD.22 (4 ucz. ) – 180 minut
godz. 9.00  s.35 – BD.30 (1 ucz.) – 180 minut
godz. 9.00  s.40 – BD.30 (12 ucz.) – 180 minut
godz. 13.00  s.7 – RL.22 (3 ucz.) + R.22 (2 ucz.) – 120 minut
godz. 13.00  s.30 – B.33 (1 ucz. ) – 180 minut

22 CZERWCA 2021 r. – CZĘŚĆ PISEMNA   (60 minut)

godz. 10.00  s.7 – RL.21 (16 ucz. III TAK + 1 ucz. poprawa)
godz. 10.00  s.30  – BD.17 (7 ucz. III TEO + 1 ucz. poprawa)
godz. 10.00  s.31  – BD.29 (14 ucz. III TBm)
godz. 10.00  s.34  – BD.04 (15 ucz. III mzw)
godz. 10.00  s.35  – BD.29 (1 ucz. )
godz. 10.00  s.36  – BD.29 (15  ucz. III TB – nr od 1 do 15)
godz. 10.00  s.40  – BD.29 (15 ucz. III TB – nr od 16 do 31 + 2 ucz. poprawa)
godz. 12.00  s. 7 – RL.22 (2 ucz.) + BD.18 (3 ucz.) + BD.30 (4 ucz.)
godz. 12.00  s.30  – BD.05 (8 ucz. III mis)
godz. 12.00  s.31  – BD.05 (8 ucz. III TIS)
 

25 CZERWCA 2021 r. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

godz. 9.00 s.42 – B.30 (1 ucz.) – 180 minut

 

Część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu „w” (wykonanie) tj: BD.04, BD.05, BD.17 oraz BD.29  odbędzie się w terminie od 23 czerwca do 8 lipca 2021 r. na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 32/38.

Przewodniczący oraz Uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do ośrodka egzaminacyjnego na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Pozostali Członkowie komisji egzaminacyjnej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

WYKAZ PRZYBORÓW

w części pisemnej

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

w części praktycznej

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz w kwalifikacji:

B.33 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

R.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

R.22 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych

Formuła 2017:

RL.21 oraz  RL.22: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek HB, cienkopisy czarne – 3 grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2, zestaw kredek – ołówkowe 12 kolorów,  gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka.

BD.18: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka, temperówka;

BD.22: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka długości 20 cm, ekierka, temperówka;

BD.30: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka długości 30 cm, temperówka;