Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sesja 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021 r.)

11 stycznia  2021 r. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

godz. 9.00  s.30 – BD.18 (10 ucz. IV TEO) + B.22 (1 ucz. popr.) – 180 minut (d)

godz. 9.00  s.31  – BD.22 (6 ucz. IV TIS) – 180 minut (d)

godz. 9.00  s.34  – BD.30 (11 ucz. IV TB) – 180 minut (d)

godz. 9.00  s.35  – BD.30 (1 ucz. J.Ż) – 180 minut (d)

godz. 9.00  s.36  – RL.21 (1 ucz. popr.) – 120 minut (d)

godz. 9.00  s.40  – BD.30 (22 ucz. IV TBm) – 180 minut            

godz. 13.00  s.18 (SG)  – RL.22 (25 ucz. IV TAK) + R.22 (3 ucz. popr.) – 120 minut (d)

godz. 13.00  s.30 – B.33 (2 ucz. poprawa) – 180 minut (d)

12 stycznia  2021 r., – CZĘŚĆ PISEMNA   (60 minut)

godz. 10.00  s.31 – BD.04 (3 ucz. popr. B.Sz.) + BD.17 (3 ucz. popr.) + BD,29 (7 ucz. popr.) + RL.21 (2 ucz. popr.)     

godz. 10.00  s.35  – BD.29 (1 ucz. J.Ż poprawa)
 
godz. 12.00  s.30 – BD.18 (10 ucz. IV TEO) + BD.05 (1 ucz. popr.)

godz. 12.00  s.34  – BD.30 (11 ucz. IV TB)

godz. 12.00  s.35  – BD.30 (1 ucz. J.Ż)

godz. 12.00  s.40  – BD.30 (22 ucz. IV TBm)           

godz. 12.00  s.18 (SG)  – RL.22 (25 ucz. IV TAK) + R.22 (1 ucz. popr.)

godz. 14.00  s.31  – BD.22 (6 ucz. IV TIS)

15 stycznia  2021 r. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

godz. 9.00  s.42 – B.30 (1 ucz. poprawa) – dk – 180 minut

 

Nauczyciel oraz uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do ośrodka egzaminacyjnego  na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

 

WYKAZ PRZYBORÓW

w części pisemnej

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

w części praktycznej

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz w kwalifikacji:

B.22 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

B.33 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

R.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

R.22 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych

Formuła 2017:

RL.21 oraz  RL.22: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek HB, cienkopisy czarne – 3 grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2, zestaw kredek – ołówkowe 12 kolorów,  gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka.

BD.18: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka, temperówka;

BD.22: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka długości 20 cm, ekierka, temperówka;

BD.30: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka długości 30 cm, temperówka;

 

Organizacja wejść do szkoły podczas

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2021.

Część praktyczna w dniu 11 stycznia 2021 r.

1.     Wejście boczne – przez salę gimnastyczną – do sali nr 18, 30, 31,34

Godzina 9:00  – Kwalifikacje BD.18, B.22, BD.22, BD.30

Godzina 13:00 – Kwalifikacje RL.22, R.22 oraz B.33

2.     Wejście główne do szkoły – następnie klatka schodowa przy sklepiku –  do sal 35, 36, 40

Godzina 9:00 – Kwalifikacje BD.30, RL.21

Część pisemna w dniu 12 stycznia 2021 r.

1.     Wejście boczne – przez salę gimnastyczną – do sali nr 18, 30

Godzina 12:00 – Kwalifikacje BD.05, BD.18 oraz RL.22, R.22

2.     Wejście główne do szkoły – następnie klatka schodowa przy sklepiku –  do sal 31, 34, 35, 36, 40

Godzina 10:00  – Kwalifikacje BD.04, BD.17, BD.29 oraz RL.21

Godzina 12:00  – Kwalifikacje BD.30

Godzina 14:00  – Kwalifikacje BD.22

Część praktyczna w dniu 15 stycznia 2021 r.

Wejście główne do szkoły – sala 40