Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINU 

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE
sesja K203 (czerwiec – lipiec 2020 r.)

 

 

22 CZERWCA 2020 R. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

godz. 9.00  s.7 (SG)RL.21 (24 ucz. III TAK) + R.21 (1 ucz. popr.) – 120 minut

godz. 9.00  s.30  – B.22 (3 ucz. popr.) – 180 minut

godz. 13.00  s.7  – B.33 – (12 ucz. poprawa) + B.27 (1 ucz. popr.) – 180 minut

godz. 13.00  s.30  – R.22 – (5 ucz. poprawa) – 120 minut

 

23 CZERWCA 2020 R. – CZĘŚĆ PISEMNA   (60 MINUT)

godz. 10.00  s.7 (SG)RL.21 (24 ucz. III TAK) + R.21 (1 ucz. poprawa)

godz. 10.00  s.30  – BD.17 (10 ucz. III TEO)

godz. 10.00  s.31  – BD.29 (11 ucz. III TB) + M.4 (1 ucz. poprawa) + B.8 (1 ucz. poprawa)

godz. 10.00  s.34  – BD.29 (13  ucz. III TB mund)

godz. 10.00  s.35  – BD.29 (1 ucz III TBm – J.Ż.)

godz. 10.00  s.36  – BD.29 (13  ucz. III TB mund)

godz. 10.00  s.40  – BD.04 (22 ucz. III mzw)

godz. 12.00  s.30  – BD.05 (8 ucz. III TIS + 5 ucz. III mis)

godz. 12.00  s.31  – B.6 (1 ucz. B.Sz. I st.) + B.9 (1 ucz.T) + B.33 (1 ucz. T) + R.22 (2 ucz T)

godz. 14.00  s.30  – B.27 (1 ucz.T) + B.30 (4 ucz. T)

 

Część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu „w” (wykonanie) tj: BD.04, BD.05, BD.17 oraz BD.29 odbędzie się w terminie od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.  na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 32/38. Zdający zostaną poinformowani indywidualnie o terminie i godzinie egzaminu.

Nauczyciel oraz uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do ośrodka egzaminacyjnego na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

 

WYKAZ PRZYBORÓW

w części pisemnej

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

w części praktycznej

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz w kwalifikacji:

B.22 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

B.27 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.33 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

R.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

R.22 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

RL.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.