Egzamin zawodowy


Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram Egzaminu zawodowego Formuła 2019     Sesja 2  LATO 2024 r.

3 czerwca 2024 r.

godzina 9.00 – OGR.03 (część praktyczna – „dokumentacja”) – sala 40 – czas trwania: 120 minut

Liczba zdających: 19 (IV TAK)

godzina 9.00 – ELE.11 (część praktyczna – „dokumentacja”) – sala 30 – czas trwania: 180 minut

Liczba zdających: 7

godzina 9.00 – BUD.20 (część praktyczna – „dokumentacja”) – sala 31 – czas trwania: 180 minut

Liczba zdających: 1

godzina 13.00 – B.33 (część praktyczna – „dokumentacja” F-2012) – sala  34 – czas trwania: 180 minut

Liczba zdających: 1

4 czerwca 2024 r. – Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu – czas trwania 60 minut

 

sala 22
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00

+ 30

BUD.09

ELE.10

10 (8 III TIS 

+ 2 III TUiSEO)

10.00 ELE.10 10 (III TUiSEO)
12.00 BUD.11 9 (III mzw)
14.30 

+ 30

BUD.09

BUD.11

10 (9 III mis 

+ 1 mzw)

sala 23
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 INF.02 10 (III TI)
10.00 ELE.10

BUD.12

10 (1 TUiSEO + 

9 III TB)

12.00 BUD.12 10 (III TB)
14.00

+ 30

BUD.12

ELE.10

9 (III TB) + 

1 popr.TUiSEO

5 czerwca 2024 r. – Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu – czas trwania 60 minut

sala 22
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 INF.02 10 (III TI)
10.00 OGR.03 10 (IV TAK)
12.00

+ 30

OGR.03 9 (IV TAK)
14.00

+ 30

INF.02 9 (III TI)
16.00 BUD.12,

BUD.14

ELE.11

Poprawa – 5 zdających

12 czerwca 2024 r. 

sala 23 – Część praktyczna – „wykonanie komputerowe” – czas trwania 150 minut
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 INF.02 6
12.30 INF.02 6
17.00 INF.02 6
sala 42 – Część praktyczna – „dokumentacja komputerowa” – czas trwania 180 minut
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 

+ 30 m

BUD.14 Poprawa – 4 zdających

13 czerwca 2024 r.

sala 22 – Część praktyczna – „dokumentacja komputerowa” – czas trwania 150 minut
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00

+ 30 m

INF.03 Poprawa – 7 zdających
sala 23 – Część praktyczna – „wykonanie komputerowe” – czas trwania 150 minut
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 INF.02 6
12.30 INF.02 6

 

 

WYKAZ PRZYBORÓW

w części pisemnej

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty*.

w części praktycznej

Kwalifikacja OGR.03 oraz OGR.04: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, linijka długości 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, ołówek HB, temperówka, gumka kreślarska, cienkopisy czarne – 3 grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2, zestaw kredek – ołówkowe 12 kolorów,

Kwalifikacja BUD.14: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty.

Kwalifikacja BUD.20: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, skalówka 1:500, 1:100, 1:50, 1:20, ołówek, gumka, linijka długości 20 cm, ekierka, temperówka.

Kwalifikacja ELE.11: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, linijka długości 20 – 30 cm, ołówek, gumka, temperówka.

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych