Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sesja 1. 2021 Zima (styczeń – luty 2021 r.)

11 stycznia  2021 r. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

godz. 9.00  s.30 – BD.18 (10 ucz. IV TEO) + B.22 (1 ucz. popr.) – 180 minut (d)

godz. 9.00  s.31  – BD.22 (6 ucz. IV TIS) – 180 minut (d)

godz. 9.00  s.34  – BD.30 (11 ucz. IV TB) – 180 minut (d)

godz. 9.00  s.35  – BD.30 (1 ucz. J.Ż) – 180 minut (d)

godz. 9.00  s.36  – RL.21 (1 ucz. popr.) – 120 minut (d)

godz. 9.00  s.40  – BD.30 (22 ucz. IV TBm) – 180 minut            

godz. 13.00  s.18 (SG)  – RL.22 (25 ucz. IV TAK) + R.22 (3 ucz. popr.) – 120 minut (d)

godz. 13.00  s.30 – B.33 (2 ucz. poprawa) – 180 minut (d)

12 stycznia  2021 r., – CZĘŚĆ PISEMNA   (60 minut)

godz. 10.00  s.31 – BD.04 (3 ucz. popr. B.Sz.) + BD.17 (3 ucz. popr.) + BD,29 (7 ucz. popr.) + RL.21 (2 ucz. popr.)     

godz. 10.00  s.35  – BD.29 (1 ucz. J.Ż poprawa)
 
godz. 12.00  s.30 – BD.18 (10 ucz. IV TEO) + BD.05 (1 ucz. popr.)

godz. 12.00  s.34  – BD.30 (11 ucz. IV TB)

godz. 12.00  s.35  – BD.30 (1 ucz. J.Ż)

godz. 12.00  s.40  – BD.30 (22 ucz. IV TBm)           

godz. 12.00  s.18 (SG)  – RL.22 (25 ucz. IV TAK) + R.22 (1 ucz. popr.)

godz. 14.00  s.31  – BD.22 (6 ucz. IV TIS)

15 stycznia  2021 r. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

godz. 9.00  s.42 – B.30 (1 ucz. poprawa) – dk – 180 minut

 

Nauczyciel oraz uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do ośrodka egzaminacyjnego  na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

 

WYKAZ PRZYBORÓW

w części pisemnej

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

w części praktycznej

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz w kwalifikacji:

B.22 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

B.33 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

R.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

R.22 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

RL.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.