Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE
sesja K191 (styczeń – luty 2019 r.)

CZĘŚĆ PISEMNA – 10-01-2019 r.

godz. 10.00  s.7  – B.8 (11 ucz. – III TUS + 7 ucz. III mis)

godz. 10.00  s.31  – B.18 (13 ucz. – III TAK/TB + 6 III TB)

godz. 10.00  s.34  – B.18 (16 ucz. – III TB mund.)

godz. 10.00  s.40  – B.18 (20 ucz. – III TB)

godz. 10.00  s.30  – R.21 + B.5


godz. 12.00  s.30  – R.22 (16 ucz. – IV TAK) + B.33 (2 ucz. – poprawa)

godz. 12.00  s.31  – R.22 (8 ucz. – IV TAK + 8 ucz. IV TAK/TUS ) + E.13 (1 ucz. – poprawa)

godz. 12.00  s.7  – B.06 (11 ucz. – III mzw + 8 ucz. – poprawa)

godz. 12.00  s.40  – B.22 (15 ucz. – IV TEO + 1 ucz. – poprawa) + B.9 (poprawa – 4 ucz. III TUS i 2 ucz. III mis)


godz. 14.00  s.7  – B.27 (10 ucz. – IV TUS) + B.30 (8 ucz. – IV TB) + E.14 (1 ucz. – poprawa)

godz. 14.00  s.40  – B.30 (20 ucz. – IV TB) + B.7 (1 ucz.- poprawa)


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

09-01-2019 r.

godz. 9.00   s.31 – B.22 (15 ucz. – IV TEO) – 180 minut

godz. 9.00   s.30 – R.21 (10 ucz . – poprawa)  – 180 minut

godz. 13.00   s.30  – R.22 (16 ucz. – IV TAK + 3 ucz. – poprawa) – 180 minut

godz. 13.00   s.31  – R.22 (16 ucz. – IV TAK + 4 ucz. – poprawa) – 180 minut

godz. 13.00   s.34  – B.27 (10 ucz. – IV TUS + 2 ucz. – poprawa) – 180 minut

godz. 13.00   s.40  – B.33 (24 ucz. – poprawa) – 180 minut


17-01-2019 r:

godz. 9.00 s.42 – B.30 (10 ucz. – IV TB) – 180 minut (dk)

godz. 15.00 s.42 – B.30 (10 ucz. – IV TB) – 180 minut (dk)

18-01-2019 r:

godz. 9.00 s.42 – B.30 (9 ucz. – IV TB) – 180 minut (dk)

                                  

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  kwalifikacje  B.5, B.6, B.8, B.18 w CKZiU. 

Uczeń ma obowiązek zgłosić się do ośrodka egzaminacyjnego na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.