Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE sesja Zima 2022 r.

10 stycznia  2022 r. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

godz. 9.00  s.7 – RL.21 (2 ucz. popr.) – 120 minut (d)
godz. 9.00  s.18 (SG) – BD.30 (28 ucz. IV TB + 2 popr.) – 180 minut (d)
godz. 9.00  s.30 – BD.18 (7 ucz. IV TEO + 2 popr.) – 180 minut (d)
godz. 9.00  s.31  – BD.22 (8 ucz. IV TIS) – 180 minut (d)
godz. 9.00  s.35  – BD.30 (1 ucz. J.Ż) – 180 minut (d)
godz. 9.00  s.40  – BD.30 (17 ucz. IV TBm) – 180 minut
godz. 13.00  s.7– RL.22 (16 ucz. IV TAK + 1 popr.) – 120 minut (d)
godz. 13.00  s.30 – B.33 (1 ucz. poprawa) – 180 minut (d)

 

11 stycznia  2022 r. – CZĘŚĆ PISEMNA   (60 minut)

godz. 10.00  s.30 – BD.04 (5 ucz. popr. B.Sz.) + BD.17 (4 ucz. popr.)
godz. 10.00  s.31 – BD.29 (12 ucz. popr.)

godz. 10.00  s.35  – BD.29 (1 ucz. J.Ż popr.)
godz. 12.00  s.18 (SG)  – BD.30 (28 ucz. IV TB)
godz. 12.00  s.30 – BD.18 (7 ucz. IV TEO + 1 ucz. popr) +  BD.05 (1 ucz. popr. B.Sz,)
godz. 12.00  s.40  – BD.30 (17 ucz. IV TBm)
godz. 12.00  s.7  – RL.22 (16 ucz. IV TAK)
godz. 14.00  s.31  – BD.22 (8 ucz. IV TIS)
Uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do ośrodka egzaminacyjnego na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu

 

WYKAZ PRZYBORÓW

w części pisemnej

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

w części praktycznej

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz w kwalifikacji:

B.33 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych

Formuła 2017:

RL.21 oraz  RL.22: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek HB, cienkopisy czarne – 3 grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2, zestaw kredek – ołówkowe 12 kolorów,  gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka.

BD.18: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka, temperówka;

BD.22: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka długości 20 cm, ekierka, temperówka;

BD.30: kalkulator prosty, długopis z czarnym wkładem, ołówek, gumka, linijka długości 30 cm, temperówka;