Egzamin zawodowy


Harmonogram egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024

Wyniki egzaminu po sesji Zima 2024 dostępne będą od 27 marca w Portalu zdającego https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2f

 

WYKAZ PRZYBORÓW

w części pisemnej

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty*.

w części praktycznej

Kwalifikacja OGR.03 oraz OGR.04: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, linijka długości 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, ołówek HB, temperówka, gumka kreślarska, cienkopisy czarne – 3 grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2, zestaw kredek – ołówkowe 12 kolorów,

Kwalifikacja BUD.14: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty.

Kwalifikacja BUD.20: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, skalówka 1:500, 1:100, 1:50, 1:20, ołówek, gumka, linijka długości 20 cm, ekierka, temperówka.

Kwalifikacja ELE.11: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, linijka długości 20 – 30 cm, ołówek, gumka, temperówka.

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych