Egzamin zawodowy


HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE
sesja K193 (czerwiec – lipiec 2019 r.)

CZĘŚĆ PISEMNA – 18.06.2019 r.

godz. 10.00  s.30  – B.21 (11 ucz. – III TEO)
godz. 10.00  s.31  – R.21 (13 ucz. – III TAK/TB + 4 III TAK)
godz. 10.00  s.40  – R.21 (18 ucz. – III TAK) + poprawa R.21 (1 ucz.)
godz. 10.00  s.  7 – poprawa B.18 (13 ucz.) + poprawa B.08 (2 ucz. Techn + 1 ucz.B.Sz.) + poprawa B.5 (3 ucz.)

godz. 12.00  s. 30 – B.33 (16 ucz. – III TBmund)
godz. 12.00  s. 31 – B.33 (12 ucz. – III TAK/TB + 4 ucz. III TB)
godz. 12.00  s. 40 – B.33 (22 ucz. – III TB) + poprawa B.33 (1 ucz.)
godz. 12.00  s. 35 – B.09 (11 ucz. – III TEO/TUS + 4 ucz. – III mis) + poprawa B.09 (1 ucz.)

godz. 12.00  s.  7 – poprawa R.22 (4 ucz.) + poprawa B.6 (7 ucz.)

godz. 14.00  s.30 – B.07 (11 ucz. – III mzw) + poprawa B.27 (1 ucz.) + poprawa B.30 (1 ucz.)
 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 17.06.2019 r.

godz. 9.00  s.31  – R.21 (13 ucz. – III TAK/TB + 4 III TAK) + 3 ucz. poprawa – (d-120 minut)
godz. 9.00  s.40  – R.21 (18 ucz. – III TAK) – (d-120 minut)
godz. 9.00   s.30 – poprawa B.22 (5 ucz.) – (d-180 minut)             

godz. 13.00  s. 30 – B.33 (16 ucz. – III TBmund) – (d-180 minut)
godz. 13.00  s. 31 – B.33 (12 ucz. – III TAK/TB + 4 ucz. III TB) – (d-180 minut)
godz. 13.00  s. 40 – B.33 (22 ucz. – III TB) – (d-180 minut)
godz. 13.00  s. 7 – poprawa B.33 (18 ucz.) – (d-180 minut)
godz. 13.00  s. 34 – poprawa B.27 (10 ucz.) + poprawa R.22 (8 ucz.) – (d-180 minut)
 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – 28.06.2019 r.

godz. 9.00 s.42 – poprawa B.30 (7 ucz. – IV TB) – 180 minut (dk)

 

Nauczyciel oraz uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do ośrodka egzaminacyjnego na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.