Egzamin zawodowy


9 stycznia 2023 r.  

godzina 9.00 – OGR.03 (część praktyczna – „dokumentacja”) – sala 40 – czas trwania: 120 minut

Liczba zdających: 1 (egzamin poprawkowy)

godzina 9.00 – BUD.20 (część praktyczna – „dokumentacja”) – sala 30 – czas trwania: 180 minut

Liczba zdających: 9 (IV TIS)

godzina 9.00 – ELE.11 (część praktyczna – „dokumentacja”) – sala 31 – czas trwania: 180 minut

Liczba zdających: 12 (IV TUiSEO)

godzina 13.00 – OGR.04 (część praktyczna – „dokumentacja”) – sala  40 – czas trwania: 120 minut

Liczba zdających: 20 (IV TAg)

10 stycznia 2023 r. – Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu – czas trwania 60 minut

sala 22
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 (+ 30) INF.03 10 IV TIg
10.00 INF.03 10 IV TIg
12.00 INF.03 10 IV TIg
14.00 (+ 30) OGR.04 10 IV TAg
sala 23
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 BUD.20

ELE.11

9 IV TIS + 1 IV TUiSEO
10.00 (+ 30) ELE.11 10 IV TUiSEO
12.00 ELE.11

BUD.14

1 IV TUiSEO + 9 IV TBg
14.00 OGR.04 10 IV TAg

11 stycznia 2023 r. – Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu – czas trwania 60 minut

sala 22
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 BUD.14 10 IV TBm
10.00 BUD.14 9 IV TBm
12.00 BUD.14 9 IV TBm
14.00 OGR.02

BUD.09

BUD.11

9 B.Sz.
sala 23
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 (+ 30) BUD.14 9 IV TBg
10.00 BUD.14 10 IV TBg
12.00 BUD.09

BUD.12

ELE.10

INF.02

2

5

1

2

13 stycznia 2023 r. – Część praktyczna – „dokumentacja komputerowa” – czas trwania 180 minut

sala 42
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 (+30) BUD.14 9 IV TBg
12.30 BUD.14 10 IV TBg
17.00 BUD.14 9 IV TBg

16 stycznia 2023 r. – Część praktyczna – „dokumentacja komputerowa” – czas trwania 180 minut

sala 42
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 (+30) BUD.14 9 IV TBm
12.30 BUD.14 10 IV TBm
17.00 BUD.14 10 IV TBm

16 stycznia 2023 r. – Część praktyczna – „wykonanie komputerowe” – czas trwania 150 minut

sala 23
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 INF.02 6

17 stycznia 2023 r. – Część praktyczna – „wykonanie komputerowe” – czas trwania 150 minut

sala 22
Godzina Kwalifikacja Liczba zdających
8.00 INF.03 10 IV TIg
12.30 INF.03 10 IV TIg
17.00 INF.03 10 IV TIg

Uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do ośrodka egzaminacyjnego na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu

 

WYKAZ PRZYBORÓW

w części pisemnej

Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty*.

w części praktycznej

Kwalifikacja OGR.03 oraz OGR.04: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, linijka długości 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, ołówek HB, temperówka, gumka kreślarska, cienkopisy czarne – 3 grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2, zestaw kredek – ołówkowe 12 kolorów,

Kwalifikacja BUD.14: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty.

Kwalifikacja BUD.20: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, skalówka 1:500, 1:100, 1:50, 1:20, ołówek, gumka, linijka długości 20 cm, ekierka, temperówka.

Kwalifikacja ELE.11: długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, linijka długości 20 – 30 cm, ołówek, gumka, temperówka.

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych