Mam zawód mam pracę w regionie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

“Mam zawód – mam pracę w regionie”

II rekrutacja uczestników do projektu “Mam zawód – mam pracę w regionie”
Ogłoszenie o naborze
Ankieta
Oświadczenie
Regulamin rekrutacji
Formularz
W związku z wprowadzeniem zmian w regulaminie rekrutacji projektu “Mam zawód – mam pracę w regionie” zamieszczamy zaktualizowany regulamin wraz z nowym oświadczeniem uczestnika projektu.

Oświadczenie uczestnika projektu (II)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – tekst jednolity
Lista rankingowa uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie-II etap


Lista rankingowa i rezerwowa

W związku z wprowadzeniem zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Mam zawód – mam pracę w regionie” zamieszczamy aktualny Regulamin wraz z dokumentami i tabelą najistotniejszych zmian w Regulaminie.

Dokumenty do pobrania:
Wykaz zmian Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Ankieta rekrutacyjna
Formularz zgloszeniowy do projektu
Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Umowa uczestnictwa w projekcie


Dnia 23 stycznia 2012 r. rozpoczynamy nabór kandydatów na uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Nabór wymaganych dokumentów prowadzony będzie do 23 lutego 2012 r. Włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom projektu proponujemy darmowe formy kształcenia zawodowego:

  • doradztwo zawodowe,
  • kursy, w tym kursy certyfikowane,
  • praktyki/staże zawodowe u pracodawcy,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
  • wizyty studyjne u pracodawcy.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o rekrutacji
Regulamin rekrutacji