Samorząd uczniowski


Przewodnicząca SU – Natalia Wycpych z klasy 4 A/S
Zastępca Przewodniczącej – Wiktoria Nowak z klasy 3 Tag
Sekretarz – Jagoda Kucharska z klasy 3 Tap