Praktyka czyni mistrza


 

 

Zastosowanie laboratorium fotowoltaiki i kufra słonecznego

 

Realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza” zaowocowała wyposażeniem pracowni w profesjonalne laboratorium fotowoltaiki i przenośny kufer słoneczny. Aparatura ta daje ogromne możliwość badania charakterystyk ogniw fotowoltaicznych, pomiarów napięcia i natężenia prądu powstającego z modułów fotowoltaicznych. Instalacja daje również możliwość magazynowania nadwyżki prądu dzięki zastosowaniu mini-akumulatorów. Kufer słoneczny, oprócz akumulatora i mierników napięcia i natężenia, wyposażony jest również w czujkę ruchu, której zadaniem jest oszczędzanie energii w czasie kiedy oświetlenie nie jest potrzebne.

Możliwości wykorzystania laboratorium i kufra słonecznego zostały przedstawione podczas wizyty w naszej szkole przedstawicieli producenta urządzeń firmę CHRISTIANI z Niemiec i dostawcy sprzętu firmę MaxTool.

Szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły, ale także nauczycieli z Krakowa i Radomska odbyło się w poniedziałek 27 października 2014.

Budowę urządzeń, możliwość podłączania i realizacji różnych ćwiczeń z uczniami przedstawili Andreas Walz – Kierownik projektu energii odnawialnej Instytutu Technicznego CHRISTIANI i Willi Kirchensteiner – kierownik badań, wykładowca i producent koncepcji edukacji.

Uczniowie biorący udział w projekcie podczas zajęć z montażu systemów solarnych korzystają z laboratorium i kufra, a także uczniowie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mają możliwość praktycznego wykonywania ćwiczeń na przedmiotach zawodowych.

news_27102014

 

Relacja z kursu alpinistyki przemysłowej w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza”

 news_w_Ujsciu

Nasi dekarze z klasy II biorą udział w wyjazdowym kursie alpinistyki przemysłowej. Chłopcy wyjechali na szkolenie w czwartek w nocy, około godziny 5.00 rano w piątek dojechali do malowniczo położonej miejscowości Ujście leżącej 10 km na południe od Piły, w Dolinie Środkowej Noteci, u ujścia Gwdy do Noteci.

Miejscowość leży na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”, najmłodszego z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzonego 1 lipca 2001 r. z połączenia rezerwatu Słońsk i części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Park został założony dla ochrony unikatowych terenów podmokłych, rozległych łąk i pastwisk, które są jedną z najważniejszych w Polsce ostoją ptaków wodnych i błotnych. Na terenie Parku stwierdzono obecność 245 gatunków ptaków, w tym 174 lęgowych. Aż 26 z nich należy do gatunków ginących w skali światowej.

Jest to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Można poruszać się po szlakach pieszych np. „Mokradła”, szlakach rowerowych np. „Na dwóch kółkach przez polder północny”. W parku znajduje się także dużo ścieżek przyrodniczych np. „Ptasi szlak”.

Program kursu alpinistyki przemysłowej składa się z części teoretycznej i praktycznej i zawiera zagadnienia dotyczące sprzętu osobistego i uprzęży w alpinistyce, rodzaju lin i ich zastosowania, asekuracji i autoasekuracji. Część praktyczna obejmuje zajęcia na ściance wspinaczkowej i w terenie, ćwiczenia sprawnościowe w Parku Linowym, zajęcia terenowe na maszcie i drzewach.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczniowie uzyskają certyfikat uprawniający do prac na wysokości. W niedzielę w nagrodę za wytężoną pracę i skupienie na zajęciach teoretycznych i praktycznych uczniowie relaksowali się w kręgielni.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, kolejne relacje z pobytu w najbliższym czasie. Kurs alpinistyki przemysłowej realizowany jest w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

Informacja o wynikach uzupełniającego naboru uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn.„Praktyka czyni mistrza”

Ogłasza się wyniki uzupełniającego naboru uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Praktyka czyni mistrza” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Wyniki rekrutacji

 


 

 

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn.„Praktyka czyni mistrza”

Ogłasza się uzupełniający nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Praktyka czyni mistrza” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom/uczennicom klas I-III Zespołu Szkół Technicznych na kierunku Dekarz.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie Zespole Szkół Technicznych:
– Trening autoprezentacji
– Indywidualne doradztwo zawodowe
– Kurs branżowego języka angielskiego
– Zajęcia z kosztorysowania
– Zajęcia „montaż systemów solarnych”
– Zajęcia „prace wysokościowe”
– Kurs alpinistyki przemysłowej w Ujściu – 5 dni
– Warsztaty alpinistyki przemysłowej w Olsztynie – 6 jednodniowych wyjazdów
– Praktyki zawodowe

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 3 do 10 września 2014 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorkę Szkolną Panią Małgorzatę Rajca.

Dokumenty do pobrania


W wyniku procedury rekrutacyjnej do projektu „Praktyka czyni mistrza” zakwalifikowano następujących/-e uczestników/-czki:
1.Cichoń Jonathan
2.Ciuruś Dawid
3.Deptuła Piotr
4.Dziura Mateusz
5.Gołąbek Paweł
6.Górecki Marcin
7.Kuras Dawid
8.Pęzik Przemysław
9.Pluta Damian
10.Ścigała Daniel
11.Wrona Michał
12.Zygmunt Michał

Serdeczne gratulacje!

Harmonogram form wsparcia I kwartał

 

Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji