Rada Rodziców


Wpłaty zadeklarowanej kwoty na komitet rodzicielski można dokonać w sekretariacie szkolnym lub przelewem na konto:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie

PKO Bank Polski, nr rachunku:  30 1020 1664 0000 3602 0019 9927

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę, z której jest uczeń.