Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie


Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

13 grudnia 1981 – Pamiętamy

Rozdział I:

Kącik patriotyczno – historyczny „40 lat po stanie wojennym”

Prezentacja


Rozdział II:

Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli województwa śląskiego. 1981 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY! ”

Program objęli honorowym patronatem Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego. Organizatorem przedsięwzięcia była Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty. 

We wrześniu powołano szkolnego koordynatora i w widocznych miejscach na terenie szkoły umieszczono plakaty informacyjne z logo projektu oraz informacjami, jakie zadania będą realizowane. Podobne informacje znalazły się na stronie szkoły – zst.czest.pl – w wiadomościach.                                                                                                            

W październiku na stronie szkoły – zst.czest.pl – w zakładce projekty zostało  utworzone szkolne miejsce patriotyczno – historyczne 40 lat po stanie wojennym w formie tablic historycznych, do obejrzenia jako pokaz slajdów. Pod tablicami umieszczono do pobrania prezentację na ten sam temat. Uczniowie i ich rodziny mogą oglądać te materiały w dowolnym czasie i miejscu, poza terenem szkoły.  

Od 19 października do 8 listopada na zajęciach młodziez mogła obejrzeć film Nie zabierajcie mamy. Nauczyciele humaniści przeprowadzili także lekcje o stanie wojennym, korzystająć z materiałów przygotowanych przez IPN przed grudniowymi obchodami rocznicy wybuchu stanu wojennego. 

Kolejnym zadaniem zrealizowanym przez nauczycieli szkoły był udział w wykładach historycznych związanych ze stanem wojennym: 

Zdarzenia, które obudziły ducha wolności.

Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność” w Regionie Częstochowskim  

Na przełomie października i listopada uczniowie wzięli udział w kilku konkursach: Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Stanie Wojennym w PRL

Wojewódzkim Konkursie Literackim – Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich

Wojewódzkim Konkursie Filmowym – nakręcili film o Jasnej Górze 

Były to konkursy historyczne i historyczno – literackie. 

Podczas obchodów tygodnia związanego z dniem niepodległości na terenie szkoły, na tle flagi państwowej zostały zaprezentowane plakaty edukacyjne dla szkół, dotyczące pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Przybliżyły one uczniom kalendarium wydarzeń oraz biogramy zastrzelonych podczas pacyfikacji górników.

W realizacji tak wielu zadań projektowych licznie wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkoły.