Kierownictwo


DYREKTOR

mgr inż Patrycja Rozpondek   


 

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Papalska

 

WICEDYREKTOR

mgr Agnieszka Tomaszewska

   

 KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr inż. Kamila Kowalczyk