Dokumenty


Statuty Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie
 

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych Statutów Zespołu Szkół.

 

Statut ZST w Częstochowie Pobierz
Statut Technikum Nr 12 im. Jana Pawła II Pobierz
Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II Pobierz
Program wychowawczo – profilaktyczny Pobierz
   
Strój uczniowski Pobierz
Szkolny Zespół Interwencji Kryzysowej i Procedury Postępowania W Sytuacjach Kryzysowych Pobierz
Aktualizacja 14.06.2019r.

UWAGA!!! Niektóre pliki są w zapisane w formacie pdf – do ich poprawnego odczytu niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, możliwość pobrania Tutaj