Dokumenty


Statuty Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie
 

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych Statutów Zespołu Szkół.

Każdy Statut zawiera również WSO (Wewnątrzszkolny System Oceniania)

Statut ZST w Częstochowie  Pobierz
Statut Technikum Nr 12 im. Jana Pawła II Pobierz
Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II  Pobierz
Program wychowawczo – profilaktyczny  Pobierz
   
Strój uczniowski  Pobierz
Szkolny Zespół Interwencji Kryzysowej i Procedury Postępowania W Sytuacjach Kryzysowych  Pobierz
Aktualizacja 27.03.2018r.
UWAGA!!! Niektóre pliki są w zapisane w formacie pdf – do ich poprawnego odczytu niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, możliwość pobrania Tutaj