Dokumenty


Statuty Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie
 

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych Statutów Zespołu Szkół.

 

Statut ZST w Częstochowie Pobierz
Statut Technikum Nr 12 im. Jana Pawła II Pobierz
Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II Pobierz
Program wychowawczo – profilaktyczny Pobierz
Strój uczniowski Pobierz
Szkolny Zespół Interwencji Kryzysowej i Procedury Postępowania W Sytuacjach Kryzysowych Pobierz
Szkolny zestaw programów nauczania (po podstawówce) Pobierz
   
Regulamin klas mundurowych Pobierz
Regulamin pracy i nauki w Zespole Szkół Technicznych od września 2020 r. Pobierz
   
Edukacja włączająca 1 Podstawy edukacji włączającej akty międzynarodowe Pobierz
Edukacja włączająca 2 Podstawy prawne edukacji włączającej w Polsce Pobierz
Edukacja włączająca 3 Niepełnosprawność – model biopsychospołeczny Pobierz
Edukacja włączająca 4 (Nie)pełnosprawni Pobierz
Standardy Ochrony Małoletnich Pobierz
Aktualizacja 22.04.2024r.

UWAGA!!! Niektóre pliki są w zapisane w formacie pdf – do ich poprawnego odczytu niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, możliwość pobrania Tutaj lub LibreOffice dostępny Tutaj