Dokumenty


Statuty Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie
 

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych Statutów Zespołu Szkół.

 

Statut ZST w Częstochowie Pobierz
Statut Technikum Nr 12 im. Jana Pawła II Pobierz
Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II Pobierz
Program wychowawczo – profilaktyczny Pobierz
Aneks do programu wychowawczo – profilaktycznego 27.05.2021 Pobierz
Strój uczniowski Pobierz
Szkolny Zespół Interwencji Kryzysowej i Procedury Postępowania W Sytuacjach Kryzysowych Pobierz
Szkolny zestaw programów nauczania (po podstawówce) Pobierz
Szkolny zestaw programów nauczania 2019-2020 Pobierz
   
Regulamin pracy i nauki w Zespole Szkół Technicznych od września 2020 r. Pobierz
Aktualizacja 12.12.2020r.

UWAGA!!! Niektóre pliki są w zapisane w formacie pdf – do ich poprawnego odczytu niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, możliwość pobrania Tutaj