Zastępstwa


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  – ZASTĘPSTWA

DATA: 21.09.2021r. (wtorek )

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: Srokosz Kamil – Erasmus
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
0 2A/O 1 Grupa przychodzi na 2 godz. lekcyjną    
1 2A/O 1 Grupa przychodzi na 2 godz. lekcyjną    
2 3mop   Lekcja przeniesiona dla grupy ogr. z O godz. lekcyjnej W. Kiedos-Różańska 1
3 3TTp 2 Lekcja przeniesiona ze środy (22.09) z 9 godz. lekcyjnej A.Góra 34a
4 3TTp 2 Zastępstwo A.Adamiec 34a
5 X        
6 3TAg   Praktyki    
7 3TAg   Praktyki    
8 3TAg   Praktyki    
9 3TAg   Praktyki    

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: Dłużniak Adam – obóz szkoleniowy
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
0 2TB/

2A/O

Grupy

wojskowe

Grupy przychodzą na 2 godz. lekcyjną    
1 2TB/

2A/O

Grupy

wojskowe

Grupy przychodzą na 2 godz. lekcyjną    
2 3TBp 2 Łączenie grup J. Majchrzak  
3 1TB 2 Łączenie grup M. Stanirowska  
4 3mop   Lekcja przeniesiona ze środy (22.09) z 9 godz. lekcyjnej A.Trąbczyńska  
           
           
           

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: Kościelniak Sławomir – L4
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 3mdg 1 Grupa przychodzi na 4 godz. lekcyjną    
2 3mdg 1 Grupa przychodzi na 4 godz. lekcyjną    
3 3mdg 1 Grupa przychodzi na 4 godz. lekcyjną    
4 3mdg 3 Łączenie grup W. Ambicki 7a
5 3mdg 3 Łączenie grup M. Matyga  
6 3mdg 3 Łączenie grup M. Rajca  
7 x        
8 2TB   Klasa zwolniona     

 

 

 

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: Kowalczyk Kamila – L4
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 3Tbp 2 Grupa przychodzi na 2 godz. lekcyjną    
5 3TTp 2 Łączenie grup  M. Rajca 34a
7 1TT 2 Grupa zwolniona – lekcja odpracowana 17.09    

 

 

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: Perełka Agnieszka – L4
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
6 3TIg   Zastępstwo E. Twardowska-Mucha 22
7 2TI   Zastępstwo A.     Hołodniuk 22
8 2TI   Zastępstwo A.     Hołodniuk 38
9 3TIp   Zajęcia opiekuńcze J. Banasiak 22
10 3TAp   Klasa zwolniona    
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: Rozpondek Patrycja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
2 2TT   Lekcja przeniesiona z czwartku (23.09) z 0 godz. lekcyjnej K. Walasek 9