Zastępstwa


ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH  – ZASTĘPSTWA

DATA: 2.10.2023r Poniedziałek

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: I. Dziuba- L4
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 1 TAK 1 Grupa zwolniona
2 1 TAK 1 Grupa  zwolniona
3 2 TAK 1 Grupa łączona A.     Barasińska 31
4  2 TAK 2 Grupa łączona A.     Barasińska 7
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: D. Markiewicz- szkolenie BHP
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
2 1 TI Klasa zwolniona
3 1 TEO 2 Grupa łączona D. Peryga 38
4 2 TI Za 9 godz. lekcyjną E. Oset 22

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: K. Stępień – konkurs
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
3 1OPW Zastępstwo J. Banasiak 31

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: J. Tomczak – L4
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
4 2 TAK Za 10 godz. lekcyjną A.      Kościukiewicz- Kościelniak 41
5 2 TAK Za 9 godz. lekcyjną A.      Kościukiewicz- Kościelniak 41
6 4 A/O Praktyka zwodowa
7 1 TAK Zastępstwo E. Twardowska- Mucha 41
8 4 A/O 1 Praktyka zwodowa

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: K. Ciupis
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 3 TAK Klasa zwolniona
2 1 TEO Klasa zwolniona
3 2 m/m Za pt. 6.10, za 6 godz. lekcyjną E. Oset 41
4 3 TT Za śr. 4.10, za 1 godz. lekcyjną A.      Adamiec 42
5 1 TI Za wt. 3.10, za 8 godz. lekcyjną K. Walasek
7 1 m/m Za 10 godz. lekcyjną M. Gajda- Kowalska
8 4 TB Za 10 godz. Lekcyjna/ łączenie P. Merenda 18