Zastępstwa


DATA:  29.03.2023 środa

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: I. Dziuba- oddelegownie
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
6 2 TB 1 Grupa łączona P.Merenda 18
7 2 TB 1 Grupa łączona P.Merenda 18
8 4 TBp 1 Grupa łączona J. Majchrzak 18
10  2 TB 2 Grupa zwolniona
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: M. Matyga
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
3 1 TI Grupa łączona A.Ślęzak
5 3m/m Grupa łączona S.Kościelniak

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: K. Srokosz
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
0 3m/m 2 Grupa zwolniona
1 3m/m 2 Grupa zwolniona
2 3m/m 2 Grupa zwolniona
3 3 TT 2 Grupa zwolniona
4 3 TT 1 Grupa łączona A.Ślęzak 22
5 4 TAp 1 Grupa łączona J. Tomczak
6 2 TT 2 Zastępstwo J. Banasiak
7 i 8 1 TAK 1 Grupa łączona A.Kościukiewicz
9 i 10 3 TT 1 Grupa zwolniona

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: A. Orman – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
4 2 TT Za 9 godz. lekcyjną D. Kapkowswka Jabbar 35
5 4 TTp Za pt. 31.03, za 5 godz. lekcyjną A.Adamiec
6 1 TT Za 8 godz. lekcyjną M. Raganiewicz 35
7 1 TT Klasa zwolniona
8 3 TI Klasa zwolniona
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: M. Rajca – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
0 1 TT 1 Grupa zwolniona
1 2 TT 2 Grupa zwolniona
2 3 TT 2 Grupa zwolniona
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: M. Nawrocka- Tazbir – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
3 3 TT Za 2 godz. lekcyjną K.Kowalczyk
4 2 TB Zastępstwo K. Walasek 40
5 4 TBp 2 Łączenie grup W. Ambicki 7
6 2 TT 1 Zastępstwo J.Banasiak 1
8 4 TTp 1 Łączenie grup W. Ambicki 7
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: A. Hołodniuk – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 3 TB Klasa zwolniona
2 1 TB Za 1 godz. lekcyjną K.Stępień
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: D. Peryga – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 4 TBm 2 Grupa zwolniona
2 3 TI 2 Grupa zwolniona
3 4 TBm 2 Grupa łączona E. Suckiel- Żurkowska 15
4 1 TB 2 Grupa łączona M. Stanirowska 18
5 2 TI 1 Grupa łączona A.Jamrozińska 1
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: A. Pasieka – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
2 1T/T Za czwartek 9 godz. lekcyjna A.Jamrozińska 39
3 1 TB Za 0 godz. lekcyjną A.Trąbczyńska 9
4 4 TIp 2 Grupa łączona P. Merenda 18
5 4 TBp 1 Lekcja przeniesiona z 4 godz. lekcyjnej W. Ambicki 7
6 3m/m 1 Grupa łączona M. Matyga 18
7 3 TI 2 Grupa zwolniona
8 1 TBm Klasa zwolniona

DATA 28.03.2023 wtorek

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: M. Stanirowska  – L4
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
2 1 TB 1 Grupa łączona D. Peryga 43
3 1 TB 1 Grupa łączona I.Dziuba 31
4 2 TAK Przeniesiona z 9 godz. lek. A. Orman – Kazik
7 4 TAp Klasa zwolniona
8 4 TAp Klasa zwolniona

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: M. Klimasz – oddlegowanie
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
0 4 TAg Klasa zwolniona
1 4 TAp Klasa zwolniona

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: S. Błaut – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
2 1 T/T gr.1 przeniesiona
z 1 godz. lek.gr.2 grupa zwolniona
M.Rajca
3 4 TAp Zastępstwo J. Banasiak 43
5 4 TBp Lekcja przeniesiona z śr.29.03 z 3 godz. lek. E.Oset 22
6 2 T/T Lekcja przeniesiona
z 1 godz. lek.
K.Srokosz 9

 

DATA:  27.03.2023 poniedziałek

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: P.Rozpondek
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 2TI Klasa zwolniona
2 2 TB Klasa zwolniona
3 3 TT Za 1 godz. lekcyjną E. Oset 9
Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: A. Barasińska – opieka
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 4 TTg Klasa zwolniona
2 4 TTg Klasa zwolniona
4 4 TAg Zastępstwo R. Kręciwilk 42
5 4 TBg 2 Przeniesiona z 4 godz. lek J. Majchrzak
6 2m/m Zastępstwo J. Banasiak 1
7 4 TBg 2 Grupa łączona M. Gajda – Kowalska 34
8 4 TAg Klasa zwolniona

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: A. Pasieka – oddelegowanie
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
5 2TI 1 Grupa łączona M. Stanirowska
6 4 TIp 2 Przeniesiona z 8 godz. lek A.Trąbczyńska 37
7 3m/m 1 Przeniesiona z 5 godz. lek J .Sobczyk – Szwed 41
8 3m/m 1 Grupa łączona K. Srokosz 43

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: J. Ignasiak – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 4 TBp Klasa zwolniona
2 1 T/T 2 Grupa łączona M. Rajca 7
3 1 T/T 2 Grupa łączona K. Kowalczyk 7
4 1m/m Grupa łączona M. Ciura
5 1m/m Grupa łączona M. Ciura
7 1 TB 1 Grupa zwolniona
8 4 TTp Lekcja przeniesiona
z 9 godz. lek
A.Trąbczyńska 30
9 4 TIp 2 Grupa zwolniona

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: P. Merenda – promocja
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 4 TIp 1 Grupa zwolniona
2 4 TIp 1 Grupa zwolniona
3 4 TTg Klasa zwolniona
4 4 TBm 2 Przeniesiona z 5 godz. lek. A.Jamrozińska – Ciura 37
5 2 TB 1 Grupa łączona D.Peryga 14
7 2 TB 2 Przeniesiona z 9 godz. lek. M. Radecka – Sikora 1

 

Klasa 2 TB 9 godz. lek. przeniesiona z 10 godz. lek. – A. Trąbczyńska s.40

 

Nazwisko i imię nieobecnego nauczyciela: E. Suckiel – Żurkowska – wyjście klasowe
Godz. lekcyjna  Klasa Grupa Forma zastępstwa Nauczyciel pełniący zastępstwo Sala
1 4 TIg 2 Grupa zwolniona
2 4 TBm 2 Grupa łączona D. Peryga 14
3 3 TI 1 Grupa zwolniona
4 2 TAK 1 Wyjście klasowe
5 2 TAK 1 Wyjście klasowe
6 4 TIp 1 Grupa łączona M. Raganiewicz 15
7 4 TIp 1 Przeniesiona z 8 godz. lek A.Trąbczyńska 37
8 2 TB 1 Przeniesiona z 9 godz. lek. M. Radecka – Sikora 1