Spotkania


Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami

• 06.09.2021 r. zebranie wychowawców z Rodzicami klas pierwszych;
• 14.09.2021 r. zebranie wychowawców z Rodzicami w klasach II, III, IV
• 03.11.2021 r. powiadomienie o proponowanych ocenach za pierwszy semestr w klasach IV wraz z konsultacjami oraz zebranie wychowawców z Rodzicami w klasach I – III;
• 01.12.2021 r. powiadomienie o proponowanych ocenach za pierwszy semestr w klasach I – III  wraz z konsultacjami;
• 17.01.2022 r. zebranie wychowawców z Rodzicami w klasach I – IV;
• 17.03.2022 r. powiadomienie o proponowanych ocenach rocznych w klasach IV wraz z konsultacjami oraz zebranie z konsultacjami dla Rodziców w klasach I – III;
• 16.05.2022 r. powiadomienie o proponowanych ocenach rocznych w klasach I – III wraz z konsultacjami.

Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.
Kolejne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas, w zależności od potrzeb, po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem.