Spotkania


Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami

 

 

Spotkania Prezydium Rady Rodziców wg odrębnego harmonogramu.
Kolejne terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas, w zależności od potrzeb, po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem.