Egzamin maturalny


Matura 2024

Uczniów 5-letniego technikum obowiązuje Formuła 2023

Absolwentów 4-letniego technikum obowiązuje Formuła 2015

Harmonogram matur pisemnych 2024

Przybory i materiały pomocnicze na maturze w 2024r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024r.

Termin złożenia deklaracji wstępnej – 2.10.2023r.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej – 7.02.2024r.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostały materiały dotyczące egzaminu maturalnego w maju 2024 roku.

• Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.
• Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.
• Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
• Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 r.
• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egz. maturalnego w 2024 r.
• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egz. maturalnego w 2024 r. – ZAŁĄCZNIKI
• Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 ZAŁĄCZNIK 1a

Wszelkie informacje można uzyskać pod linkiem:

https://oke.jaworzno.pl/www3/egzamin-maturalny/


Przydatne linki