Podręczniki dla klas Technikum nr 12 oraz Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia


Rok szkolny 2023/2024
Rok szkolny 2018/2019
Podręczniki dla klas Link
Rok szkolny 2017/2018
Podręczniki dla klas Link
Rok szkolny 2016/2017
Podręczniki dla klas Link
Rok szkolny 2015/2016
Podręczniki dla klas Link
Rok szkolny 2014/2015
Nowa podstawa programowa (klasy I, II, III) Link
Stara podstawa programowa (klasy IV) Link
Rok szkolny 2013/2014
Dla klas pierwszych i drugich Link
Dla pozostałych klas Link
Rok szkolny 2012/2013
Dla klas pierwszych Link
Dla pozostałych klas Link