Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II


Dotychczasowa Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Okres nauki – 3 lata

Nauka w szkole trwa 3 lata. Absolwent szkoły zasadniczej będzie w przyszłości pracownikiem firmy (przedsiębiorstwa) albo może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą. Zakres treści realizowanych z różnych przedmiotów ma na celu stworzenie podstaw do pełnienia jednej z tych ról. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi przekazującymi wiedzę ogólną uczeń poznaje wiedzę fachową. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie samodzielnego myślenia, dokonywanie analiz związków zachodzących między różnymi dziedzinami wiedzy i wyciąganie wniosków. Wiedza fachowa została podzielona na kilka części zawartych w poszczególnych przedmiotach nauczania.

Jest to nowa nazwa określająca dawny zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.: wykonywać prace wykończeniowe w budynku, analizować dokumentację budowlaną, obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót. Absolwent przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych takich jak: montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, wykonywanie robót tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót okładzinowych. Zatrudnienie można znaleźć w firmach budowlano-remontowych lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę jak długo trzeba czekać na wolne terminy fachowców zajmujących się robotami wykończeniowymi, prac dla absolwentów tego kierunku nie zabraknie.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Okres nauki – 3 lata

Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu instalacji, montażu urządzeń oraz instalacji sanitarnych, sieci cieplnych i wodno-kanalizacyjnych. Uczeń poznaje technologie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń sanitarnych, sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, specjalistycznych urządzeń do pomiaru przepływu np.: wody, ropy, itp. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w Centrum Kształcenia Praktycznego lub u rzemieślników (wykaz uprawnionych rzemieślników posiada szkoła). Nie ma ograniczeń zdrowotnych do wykonywania zawodu.