Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II


Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Informacja o zawodzie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarskie, tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe, przeprowadza konserwacje i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin, dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Informacje o zawodzie

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Buduje i naprawia sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wymienia, naprawia i montuje urządzenia sanitarne. Montuje i instaluje zawory, armaturę oraz rury z metali i tworzyw sztucznych używając narzędzi ręcznych i mechanicznych. Montuje urządzenia energetyczne stosowane w instalacjach grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sieciach ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Dokonuje odbioru technicznego, inwentaryzuje, przegląda oraz ocenia stan techniczny urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Murarz - Tynkarz

Informacje o zawodzie

Murarz-tynkarz to interesujący zawód, który gwarantuje znalezienie pracy oraz wysokie zarobki. Najbardziej wykwalifikowani i przedsiębiorczy przedstawiciele tego zawodu
zakładają własne firmy budowlane, a terminy na swoje usługi mają zarezerwowane na co najmniej kilka miesięcy do przodu.
Murarz-tynkarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace
remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).