Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II


Dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 im. Jana Pawła II

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Okres nauki – 3 lata

Nauka w szkole trwa 3 lata. Absolwent szkoły zasadniczej będzie w przyszłości pracownikiem firmy (przedsiębiorstwa) albo może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą. Zakres treści realizowanych z różnych przedmiotów ma na celu stworzenie podstaw do pełnienia jednej z tych ról. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi przekazującymi wiedzę ogólną uczeń poznaje wiedzę fachową. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie samodzielnego myślenia, dokonywanie analiz związków zachodzących między różnymi dziedzinami wiedzy i wyciąganie wniosków. Wiedza fachowa została podzielona na kilka części zawartych w poszczególnych przedmiotach nauczania.

Jest to nowa nazwa określająca dawny zawód technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.: wykonywać prace wykończeniowe w budynku, analizować dokumentację budowlaną, obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót. Absolwent przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych takich jak: montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, wykonywanie robót tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarskich, wykonywanie robót okładzinowych. Zatrudnienie można znaleźć w firmach budowlano-remontowych lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę jak długo trzeba czekać na wolne terminy fachowców zajmujących się robotami wykończeniowymi, prac dla absolwentów tego kierunku nie zabraknie.

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Okres nauki – 3 lata

Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu instalacji, montażu urządzeń oraz instalacji sanitarnych, sieci cieplnych i wodno-kanalizacyjnych. Uczeń poznaje technologie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń sanitarnych, sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, specjalistycznych urządzeń do pomiaru przepływu np.: wody, ropy, itp. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w Centrum Kształcenia Praktycznego lub u rzemieślników (wykaz uprawnionych rzemieślników posiada szkoła). Nie ma ograniczeń zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Dekarz

Okres nauki – 3 lata

Dekarz wykonuje zadania zawodowe związane z kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje również podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, włazy i świetliki. Praca w tym zawodzie wymaga sprawności fizycznej i sprawności manualnej. Do wykonywania pracy niezbędny jest zmysł równowagi, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz wyobraźnia przestrzenna.

Monter Konstrukcji Budowlanych

Okres nauki – 3 lata

Monter konstrukcji budowlanych to wykwalifikowany pracownik, który montuje konstrukcje drewniane, metalowe i żelbetonowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, halach magazynowych lub handlowych, a także w mostach, kładkach czy słupach energetycznych itp. Z czynnościami tymi związane są prace pochodne polegające na: konserwowaniu elementów konstrukcji budowlanych (zabezpieczaniu przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych), remoncie lub rozbiórce elementów konstrukcji lub też na konstruowaniu niezbędnych rusztowań. Monter, zwłaszcza przy budowie dużych obiektów, współpracuje z innymi członkami brygady montażowej.

Cieśla

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cieśla zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;

2) wykonywania konstrukcji drewnianych;

3) wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;

4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;

5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Murarz - Tynkarz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania odlewów w piaskowych formach odlewniczych;

2) wykonywania odlewów metodami specjalnymi;

3) przygotowania materiałów wsadowych oraz topienia metali w piecach odlewniczych.

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych;

2) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;

3) wykonywania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

4) wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych.