Festiwal Techniki i Dzień Otwarty w ZST


23 kwietnia 2024 roku Zespół Szkół Technicznych otworzył swoje drzwi dla wszystkich ósmoklasistów z Częstochowy i powiatu, którzy planują kontynuację nauki w naszej szkole. Okazją do tego stał się cyklicznie organizowany Festiwal Techniki, podczas którego szkoła zaprezentowała swoje kierunki kształcenia w technikum i w szkole branżowej, przybliżyła specyfikę nauczanych zawodów oraz realizowane projekty.

W festiwalu wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele władz miasta, instytucji miejskich, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych z Częstochowy i powiatu oraz przedstawiciele firm i uczelni współpracujących ze szkołą.

Na początku uroczystości wszystkich serdecznie przywitała dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Patrycja Rozpondek.

Naczelnik Wydziału Edukacji UM Częstochowy Rafał Piotrowski podkreślił znaczenie takich imprez jak Festiwal Techniki. Dają one możliwość pełnej prezentacji oferty szkoły w atrakcyjnej formie i są okazją do spotkań uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców wspierających częstochowskie szkoły techniczne.

Przewodniczący Komisji Edukacji UM Częstochowy Dariusz Kapinos podziękował firmom częstochowskim za wsparcie szkół w kształceniu praktycznym i dostęp do najnowszych technologii.

Zespół Szkół Technicznych ma w ofercie wiele ciekawych kierunków zawodowych, zarówno w szkole branżowej, jak i w technikum. W tym roku w naszej ofercie edukacyjnej pojawi się ponownie kierunek  murarz-tynkarz.

Szkoła ma ponad 60-letnią tradycję, stale się rozwija i podąża za zmieniającym się rynkiem pracy. Przez ostatnie lata nawiązaliśmy współpracę z wieloma partnerami z różnych branż zawodowych, odpowiadających naszym kierunkom kształcenia. W czasie uroczystego otwarcia festiwalu podpisana została umowa pomiędzy szkołą a firmą Castorama Polska, która będzie dla młodzieży wsparciem w przyswajaniu wiedzy praktycznej.

Dokumenty o partnerskiej współpracy podpisali dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Patrycja Rozpondek, dyrektor Castoramy Tomasz Izydorczyk oraz dyrektor ds. zarządzania i logistyki Sylwester Skoczyński.

Działalność firmy przedstawiona została podczas prezentacji multimedialnej i wykładu Katarzyny Hłond.

Część oficjalną wydarzenia uświetnił zawodowy pokaz mody, podczas którego pół-żartem pół-serio nasi uczniowie zaprezentowali swoje codzienne stroje i narzędzia, którymi posługują się na zajęciach praktycznych.

Zaproszeni na uroczystość goście wraz z uczniami naszej szkoły wzięli udział w zawodowym quizie, podczas którego mieli okazję wykazać się znajomością specyfiki kierunków kształcenia w ZST. Wspólnie rozwiązywali krzyżówkę, a na koniec wzięli udział w konkurencji „Fachowiec z zamkniętymi oczami”.

Niespodzianką wydarzenia było wręczenie obrazów przewodniczącemu Komisji Edukacji Dariuszowi Kapinosowi oraz dyrektorowi Castoramy Tomaszowi Izydorczykowi , które powstały spontanicznie podczas akcji „Często ukwiecona Częstochowa” przeprowadzonej przez Zespół Szkół Technicznych jesienią na placu Biegańskiego. Podczas ulicznego happeningu uczniowie ZST wraz z mieszkańcami naszego miasta stworzyli nietuzinkowe prace plastyczne.

Festiwal Techniki był również okazją do podsumowania  konkursu plastycznego „Wiosenna łąka w promieniach słońca”, który był organizowany przez Urząd Miasta Częstochowy we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych, a skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Młodzi artyści musieli przygotować oryginalny plakat promujący i wspierający działania na rzecz ochrony środowiska, zgodny z tematyką wiersza Zbigniewa Baryły pod tytułem „Wiosenna łąka”. Konkurs miał na celu rozwijanie wyobraźni twórczej inspirowanej treścią wiersza, tworzenie kompozycji plastycznych za pomocą technik barwnych i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem, a część prac można było podziwiać na udostępnionej podczas wydarzenia wystawie.

Najwyższe miejsce na podium zajęła Michalina Długosz ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie.

2 miejsce zajęła Zuzanna Barasińska ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie, a trzecie Wojciech Kubik ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Częstochowie.

Wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Malczewska ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie oraz Viktor Kopera z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Częstochowie

Na koniec zaproszeni goście ozdobili koszulkę ZST według własnego pomysłu zgodnie z hasłem „Pozytywne emocje”, która będzie wykorzystana podczas najbliższej akcji charytatywnej.

Każdy odwiedzający w tym dniu naszą szkołę mógł zobaczyć przygotowane przez uczniów i nauczycieli stoiska zawodowe, wziąć udział w warsztatach: malowania płytek azulejos, malowania na wodzie Ebru i płytkach ceramicznych, projektowych, logicznego myślenia i matematycznych, florystycznych, plastycznych, odnawialnych źródeł energii, informatycznych, instalacyjnych, dekoracji i aranżacji wnętrz oraz bhp z elementami ekologii. Na szkolnym patio zaprezentowano ogród warzywny, pokaz sprzętu i maszyn do pielęgnacji roślin oraz pokaz broni wojskowej przygotowany przez Korpus Kadetów. Uczestnicy mogli również spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej oraz w quizach o krajach niemieckojęzycznych i zabawach językowych. Odbyły się ponadto pokazy pierwszej pomocy i zawody strzeleckie.

Ciekawie i aktywnie spędzony dzień zakończył europejski poczęstunek i grill na szkolnym patio.

Dzień otwarty w Zespole Szkół Technicznych pozwolił zaprezentować osiągnięcia, pokazać umiejętności i możliwości praktyczne naszych uczniów. Festiwal Techniki okazał się świetną okazją do integracji młodzieży szkół podstawowych, która licznie w tym dniu odwiedziła naszą szkołę.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.