Nasza szkoła


Kalendarium

1960 r. – utworzenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego
1961 r. – przeniesienie szkoły do nowego budynku przy Al. Lenina
1966 r. – otwarcie 3-letniego Technikum Budowlanego
1973 r. – nadanie Zasadniczej Szkole Budowlanej imienia Braci Skowrońskich
1975 r. – przemianowanie szkoły na Zespół Szkół Budowlanych im. Braci Skowrońskich
1991 r. – przekazanie szkoły pod zarząd Kuratorium Oświaty i Wychowania
1993 r. – przekazanie budynku internatu na potrzeby Centrum Języków Europejskich
1993 r. – przekształcenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego
1996 r. – remont szkoły i budowa Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
1999 r. – przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Technicznych

Patron

1.09.2015 r. obie szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych – Technikum nr 12 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 – otrzymały imię św. Jana Pawła II.