Głosowanie na model liczby PI


GŁOSOWANIE NA MODEL LICZBY

W związku z zawieszeniem nauki w szkołach przełożona została impreza szkolna związana ze Świętem Liczby π. Jak powszechnie wiadomo pracujemy online, więc konkurs  na najciekawszy model liczby π też rozstrzygniemy drogą elektroniczną. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczniowie wykazali się inwencją twórczą. Została już zrobiona wstępna selekcja prac.  Na najlepsze modele można głosować przez tydzień na szkolnym facebooku. 

            Zachęcam do oddania głosów. Za tydzień ogłoszony będzie wynik głosowania.

  1. Kręciwilk