Radosław Perełka


W ramach akcji “Lato w mieście” młodzież naszej szkoły i mieszkańcy Częstochowy przy współorganiazcji Urzędu Miasta Częstochowy mogli skorzystać z licznych atrakcji. Przy współpracy z PTTK mieliśmy okazję zwiedzać Wroclawskie ZOO i Afrykarium oraz Olkusz i Pustynię Błędowską. Braliśmy udział w zajęciach sportowych na stadionie lekkoatletycznym i sali gimnastycznej ZST. […]

Lato w mieście 2022Już po raz szósty uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w programie edukacyjnym „Młody Asyż- Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” organizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”. Międzykulturowość wymaga otwartości […]

Oblicza dialoguUczniowie Zespołu Szkół Technicznych od kilku lat uczestniczą w projekcie “Ciekawi Świata. Ciekawi Przyszłości” realizowanym przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy pod honorowym patronatem Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. W tym roku, w ramach projektu odbył się konkurs „Innowacyjna Częstochowa”, w którym młodzież miała za zadanie stworzyć projekt innowacyjnego przedsiębiorstwa, które […]

Konkurs “Innowacyjna Częstochowa”Uczniowie technikum architektury krajobrazu w ramach pracowni przedmiotowych oraz dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych – koło architektów krajobrazu „EkoOgród” wykonali projekt zagospodarowania terenu w obrębie Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie.  Projekt opierał się na stworzeniu ogrodu sensorycznego dla dzieci z grup przedszkolnych, jako przestrzeni, w której można odkrywać […]

Ogród sensoryczny w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie

Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt grantowy pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla […]

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)Kolejna sobotnia wycieczka górska w ramach działającego Szkolnego Koła PTTK – ZST za nami i choć warunki atmosferyczne nie należały do najlepszych, miłośników gór w żaden sposób to nie zniechęciło do wzięcia udziału w wyprawie. Tym razem wybraliśmy się w Beskid Śląski, a naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od wjazdu na Czantorię […]

Wycieczka SKKT PTTK – ZST


W roku 2021 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności FRSE przyznała naszej szkole akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027. Akredytacja jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, co oznacza możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne uczniów naszej […]

Akredytacja Erasmusa dla ZST na lata 2021-2027


Jan Paweł II mawiał, że “ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza”. By uczcić 102. rocznicę urodzin naszego Wielkiego Polaka Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy przy współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Szkołą Podstawową nr 37 po raz drugi zorganizował turniej piłki nożnej imienia Jana Pawła II. Zawody odbyły […]

II Turniej Piłki Nożnej im. Jana Pawła II