Radosław PerełkaTERMIN POPRAWKOWY EGZAMINU MATURALNEGO 20 SIERPNIA  2019 r.( godzina egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie). Do egzaminu poprawkowego może podejść absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego, złożył wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Wyniki […]

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego – 20 sierpnia 2019 roku


Nasi uczniowie wystawili posterunek honorowy podczas uroczystości 73. rocznicy powrotu Polaków ze zsyłki na Sybir. Uroczystość w dniu 16 czerwca rozpoczęła się Mszą święta w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej, a po jej zakończeniu uczestnicy przeszli przed tablicę memorialną. Tam odbyła się część oficjalna uroczystości, przemówienia oraz złożenie kwiatów.

Rocznica powrotu Sybiraków ze zsyłki15 czerwca był w okresie międzywojennym ważnym dniem w Częstochowie. Właśnie wtedy 27 Pułk Piechoty, który miał siedzibę w naszym mieście obchodził swoje doroczne święto. Staraniem wielu częstochowskich środowisk udało się w 2011 roku przywrócić tę datę w świadomości mieszkańców naszego miasta. W tym roku odbyła się już dziewiąta edycja […]

IX Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty


W dniach 10-14 czerwca odbył się obóz szkoleniowy, w którym wzięli udział kadeci klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych. Przez pięć dni odbywały się zajęcia z taktyki, terenoznawstwa, topografii, walki wręcz i pierwszej pomocy. Zorganizowano także liczne zajęcia sportowe: piłkę nożną, siatkówkę, badmintona i inne. Upały dość mocno dawały się we […]

Letni obóz szkoleniowy dla klas mundurowych


Uczniowie mundurowych klas drugiej i trzeciej wzięli udział w turnieju musztry zorganizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie. Nasi kadeci zaprezentowali najbardziej efektowny pokaz, jednak zajęli drugie miejsce. Turniej był częścią II Pikniku Mundurowego “Razem w szyku”, gdzie swoje stanowiska wystawiły jednostki wojskowe, straż pożarna, policja, straż graniczna, pogotowie ratunkowe. […]

Turniej musztry i piknik mundurowyW drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zainicjowano w Zespole Szkół Technicznych współzawodnictwo pomiędzy klasami pod nazwą Liga Klas. Do rywalizacji o tytuł najlepszej klasy w szkole zaproszono wszystkich uczniów klas I-III Technikum nr 12 oraz z klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10. Celem konkursu była integracja zespołów klasowych […]

Liga Klas

19 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/2019. O 9:30 odbył się uroczysty apel klas mundurowych, po którym Dyrektor podziękował za zaangażowanie w wydarzenia patriotyczne naszego miasta oraz poinformował o Certyfikowanych Klasach Mundurowych. Z okazji zakończenia przygotowano również specjalne wydanie Teleexpressu – ZST-express. Prowadzący […]

Zakończenie roku 2018/2019


Egzaminy poprawkowe sierpień 2019r. 22.08.2019r. godz. 9.00 sala 34 – język polski – A. Orman-Kazik, A. Hołodniuk, P. Rozpondek 22.08.2019r. godz. 9.00 sala 36 – matematyka kl. I B/T, II TB2, I m/i – M. Kasztelan, S. Knol, P. Rozpondek 22.08.2019r. godz. 10.30 sala 36 – matematyka kl. II TB1, […]

Egzaminy poprawkowe i konsultacje


15 czerwca 2019 r. to wyjątkowe wydarzenie w życiu Częstochowy- święto jednostki, czyli 27 pułku piechoty, która stacjonowała w Częstochowie i walczyła w kampanii wrześniowej. Uroczystości IX Święta Pułkowego 27. Pułku Piechoty wypadają w 100. rocznicę utworzonej w 1919 roku 7. Dywizji Piechoty – właśnie w jej składzie walczył w kampanii […]

Patriotyczne porządki