WiadomościINFORMACJA – WOLNE  MIEJSCA (stan na dzień 29.07.2019r.)   po szkole podstawowej w Technikum nr 12   technik inżynierii sanitarnej – 6 technik architektury krajobrazu – 3   po szkole podstawowej w Branżowej Szkole I Stopnia nr 10     1.monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2 monter […]

INFORMACJA – WOLNE  MIEJSCA

TERMIN POPRAWKOWY EGZAMINU MATURALNEGO 20 SIERPNIA  2019 r.( godzina egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie). Do egzaminu poprawkowego może podejść absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego, złożył wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Wyniki […]

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego – 20 sierpnia 2019 roku


Nasi uczniowie wystawili posterunek honorowy podczas uroczystości 73. rocznicy powrotu Polaków ze zsyłki na Sybir. Uroczystość w dniu 16 czerwca rozpoczęła się Mszą święta w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej, a po jej zakończeniu uczestnicy przeszli przed tablicę memorialną. Tam odbyła się część oficjalna uroczystości, przemówienia oraz złożenie kwiatów.

Rocznica powrotu Sybiraków ze zsyłki15 czerwca był w okresie międzywojennym ważnym dniem w Częstochowie. Właśnie wtedy 27 Pułk Piechoty, który miał siedzibę w naszym mieście obchodził swoje doroczne święto. Staraniem wielu częstochowskich środowisk udało się w 2011 roku przywrócić tę datę w świadomości mieszkańców naszego miasta. W tym roku odbyła się już dziewiąta edycja […]

IX Święto Pułkowe 27 Pułku Piechoty


W dniach 10-14 czerwca odbył się obóz szkoleniowy, w którym wzięli udział kadeci klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych. Przez pięć dni odbywały się zajęcia z taktyki, terenoznawstwa, topografii, walki wręcz i pierwszej pomocy. Zorganizowano także liczne zajęcia sportowe: piłkę nożną, siatkówkę, badmintona i inne. Upały dość mocno dawały się we […]

Letni obóz szkoleniowy dla klas mundurowych


Uczniowie mundurowych klas drugiej i trzeciej wzięli udział w turnieju musztry zorganizowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie. Nasi kadeci zaprezentowali najbardziej efektowny pokaz, jednak zajęli drugie miejsce. Turniej był częścią II Pikniku Mundurowego “Razem w szyku”, gdzie swoje stanowiska wystawiły jednostki wojskowe, straż pożarna, policja, straż graniczna, pogotowie ratunkowe. […]

Turniej musztry i piknik mundurowyW drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zainicjowano w Zespole Szkół Technicznych współzawodnictwo pomiędzy klasami pod nazwą Liga Klas. Do rywalizacji o tytuł najlepszej klasy w szkole zaproszono wszystkich uczniów klas I-III Technikum nr 12 oraz z klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10. Celem konkursu była integracja zespołów klasowych […]

Liga Klas