Światowy Dzień Recyklingu


18 marca nasi uczniowie z klasy 1 TEO wzięli udział w seminarium z okazji Światowego dnia Recyklingu które odbyło się na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Podczas wykładów nasi koledzy mogli usłyszeć o korzyściach płynących  z racjonalnego gospodarowania odpadami oraz o nowoczesnych technologiach w dziedzinie odzyskiwania surowców. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele urzędów, pracownicy naukowi oraz ludzie związani z biznesem recyklingowym.