19 marca


19 marca wspominamy wielkiego Polaka, patriotę, genialnego wodza, wybitnego polityka  na trudne czasy budzenia się polskiej państwowości  po wieloletniej niewoli.

Wspominamy człowieka, który potrafił nie bacząc na przeciwności losu żyć, pracować, walczyć  dla kraju i narodu polskiego w myśl słów „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.