Bieg pamięci św. Jana Pawła II


W roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, 16 października 2020 roku będziemy obchodzili 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.

“… sport nie jest zwykłym ćwiczeniem mięśni, lecz szkołą wartości moralnych i wychowania do odwagi, do zdrowego uporu, do przezwyciężenia lenistwa, niedbalstwa, ponadto jest przeciw-środkiem dla upadania na duchu, przygnębieniach po porażkach. Wartości te mają wielkie znaczenie w formowaniu osobowości i harmonijnego rozwoju fizycznego, moralnego i społecznego”

Jan Paweł II

63 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie uczciło 100. rocznicę urodzin  św. Jana Pawła II, biorąc udział w biegu, w którym pokonali dystans 6 km i 5 metrów.