Dzień Patrona


16 października 2020 roku w Technikum nr 12 im. Jana Pawła II  i Branżowej Szkole I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość „Dnia Patrona”, która z powodu warunków epidemicznych miała nieco skromniejszy charakter niż zazwyczaj.

Uczniowie klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar.

Część artystyczną poświęconą Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II uświetnił chór złożony z uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą papieżowi w holu głównym szkoły oraz pod pomnikiem Jana Pawła II na placu Daszyńskiego w Częstochowie.