Zakończenie praktyk w Portugalii


Uczniowie technikum informatycznego zakończyli czterotygodniowe praktyki w Portugalii. Pracowali w Povoa de Varzim i okolicach, niedaleko Porto.

Ostatni tydzień upłynął na podsumowaniach realizowanych projektów, ewaluacji, a zakończył się wręczeniem certyfikatów dla uczniów.

 Wszyscy pracodawcy byli zadowoleni z pracy i zaangażowania praktykantów. Wykonywali oni właściwe dla specyfiki zawodu czynności, ale zyskali również umiejętności organizacyjne i społeczne, takie jak:  praca z zachowaniem zasad bhp, organizacja pracy własnej, umiejętność funkcjonowania w grupie, dostosowanie się do wymogów kulturowych właściwych dla kraju pobytu. Dzięki programowi kulturowemu poznali najpiękniejsze obiekty i miejsca północnej Portugalii.

   Sprawdzili oczywiście swoje umiejętności językowe w praktyce i poznali codzienne życie w nowym – dla nich – kraju.