Krzysztof Stępień


W dniu 20 października został rozegrany Turniej Piłki Nożnej  o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. W sportowej rywalizacji fairplay wzięło udział czternaście klas. Patron naszych szkół Jan Paweł II  mawiał, że “ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza”. W turnieju mogliśmy oglądać ładne interwencje bramkarskie i jeszcze ładniejsze bramki. […]

Turniej piłki nożnej w ZST


18 października 2021 roku w Technikum nr 12 im. Jana Pawła II  i Branżowej Szkole I stopnia nr 10 im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość „Dnia Patrona”. 16 października obchodziliśmy 43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Uczniowie klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia złożyli uroczyste ślubowanie […]

Dzień Patrona
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 poprzedziła msza święta odprawiona w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. W  uroczystej inauguracji wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Serdeczne życzenia realizacji wszystkich planów oraz zdobycia atrakcyjnego zawodu w Zespole Szkół Technicznych skierowała do uczniów dyrektor szkoły Patrycja Rozpondek. Przypomniała również, że  rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się z […]

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022


EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI OCENY NIEDOSTATECZNE NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 Dla uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego 2020/2021, zaplanowano egzaminy poprawkowe i konsultacje w następujących terminach:   Termin egzaminu: 25 sierpnia 2021 r., godz. 9.00 – język polski 25 sierpnia 2021 r., godz. 9.00 […]

Egzaminy i matury poprawkowe – sierpień 2021


25 czerwca 2021 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz udział w projektach edukacyjnych. Oprócz dyplomów i nagród książkowych uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci roweru, tabletów i power […]

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie obchodzi 60-lecie swojego istnienia. W pierwszym dniu  jubileuszu szkoły zaprosiliśmy gości do sali wystawowej Miejskiej Galerii Sztuki. Nasze zaproszenie przyjęli  parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta,  instytucji miejskich, dyrektorzy  szkół z Częstochowy i powiatu oraz przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą. Uczestnicy uroczystości obejrzeli film, nakręcony specjalnie na […]

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Technicznych18 maja 2001 roku uczniowie z klasy mundurowej wzięli udział w warsztatach, przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w jego nowo otwartej częstochowskiej siedzibie. Adam Kurus, pracownik IPN przedstawił uczniom działania bojowe 7 dywizji piechoty we wrześniu 1939 roku oraz postać Jerzego Kurpińskiego „Ponurego”. Akcja stanowi jeden z elementów konkursu edukacyjnego […]

Warsztaty historyczne w “Przystanku historia”18 maja, w 101 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie zorganizował II Międzyszkolny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II.  Jan Paweł II jest patronem szkół wchodzących w skład ZST: Technikum nr 12 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 10. Uczniowie miejskich szkół podstawowych rozwiązywali test on-line sprawdzający […]

Międzyszkolny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II


5 maja 2021 roku uczniowie klas mundurowych wzięli udział w pogrzebie Anny Bieleckiej – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Pani Anna przez całe życie starała się upowszechniać wiedzę o zbrodni katyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar związanych z Częstochową. Jej dziadek – Mikołaj Rudenko został zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Zespół Szkół […]

Ostatnie Pożegnanie


Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego odbyły się 3 maja w Częstochowie na skwerze Solidarności oraz na cmentarzach św. Rocha i Kule. Najpierw złożone zostały kwiaty przy pomniku uczestników Powstań Śląskich na skwerze Solidarności. Następnie delegacja udała się na cmentarz św. Rocha, gdzie na mogiłach powstańców śląskich złożono […]

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego