Wyjazd klas mundurowych na Ukrainę


Informujemy uczniów, że termin wyjazdu na Ukrainę, podczas którego będziemy odnawiać polskie groby na cmentarzu w Rohatyniu oraz pomnik polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej uległ zmianie. Odbędzie się on w terminie 16 – 21 marca 2020 roku. Przypominamy również wszystkim jadącym, którzy nie mają paszportów o jak najszybszym złożeniu wniosku. Do 07 lutego wszyscy muszą dostarczyć numery paszportów, aby zostały dopełnione formalności dotyczące wyjazdu. UWAGA! Po złożeniu wniosku w biurze paszportowym czas oczekiwania na dokument wynosi około miesiąca. Po feriach, do 31 stycznia prosimy o uregulowanie płatności za wyjazd. W wyjątkowych sytuacjach można wpłacić tylko zaliczkę w kwocie 150 zł.