Rozstrzygnięcie konkursu Społecznik Roku


We wrześniu 2019 roku zainicjowano w Zespole Szkół Technicznych nowy, całoroczny konkurs pod nazwą „Społecznik roku 2019/2020”. Celem konkursu było wyłonienie ucznia, który był najbardziej zaangażowany w życie szkoły oraz podejmował liczne działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Wykazał się największą pasją, zaangażowaniem, wrażliwością i troską o drugiego człowieka, najbardziej aktywnie włączał się w działania podejmowane na terenie szkoły, takie jak: prowadzenie i uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, akcjach charytatywnych, imprezach okolicznościowych oraz działaniach Samorządu Szkolnego. Ponadto najchętniej podejmował liczne inicjatywy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych akcjach wolontariackich, wspieranie różnych instytucji, fundacji i stowarzyszeń działających charytatywnie.

Zwyciężczynią konkursu została:

NATALIA WYPYCH  z klasy II A/S

Natalia najbardziej aktywnie włączała się w bieżącym roku szkolnym w działalność na rzecz drugiego człowieka, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Wykazała się chęcią służenia innym na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności, włączała się w liczne działania organizowane w szkole i niejednokrotnie sama była ich pomysłodawczynią, zgłaszała własne propozycje działań, wykorzystując swoje zdolności  i umiejętności. Swoim postępowaniem promowała szkołę oraz ideę wolontariatu.

W nagrodę za swoją postawę otrzymała rower oraz dyplom uznania wręczony  przez dyrektora szkoły.

Serdecznie gratulujemy!