Rozstrzygnięcie konkursu Liga Klas


W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się druga edycja rywalizacji pomiędzy klasami Zespołu Szkół Technicznych pod nazwą Liga Klas. Do trwającego cały rok współzawodnictwa o tytuł najlepszej klasy w szkole zaproszono wszystkich uczniów klas I-III Technikum nr 12 oraz z klas I-III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10.

Celem konkursu była integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności uczniowskiej, podniesienie jakości kształcenia, poziomu frekwencji i wyników w nauce, wyzwalanie kreatywności oraz motywowanie uczniów do rozwoju osobowego i społecznego, jak również do działania na rzecz szkoły i środowiska.

W całorocznych zmaganiach wzięto pod uwagę frekwencję uczniów w poszczególnych miesiącach nauki, ich zaangażowanie w imprezy i akcje wewnątrzszkolne oraz pozaszkolne, udział w zawodach sportowych oraz indywidualne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych. Podsumowano także poziom czytelnictwa klas, podliczono oceny z zachowania oraz przyznano punkty za osiągnięte wyniki w nauce, tj. średnią ocen jaką uzyskały poszczególne klasy w obu semestrach nauki roku szkolnego 2019/2020.

Współzawodnictwo było bardzo zacięte, wiele klas nadzwyczaj aktywnie zaangażowało się w rywalizację i do ostatniego momentu ważyły się losy zwycięstwa. Należy podkreślić, że w dużej mierze o wygranej zadecydowały uzyskane przez uczniów wyniki w nauce oraz frekwencja na zajęciach szkolnych.

Miło nam ogłosić, że wyniki klasyfikacji Ligi Klas w roku szkolnym 2019/2020 przedstawiają się następująco:

I miejsce, tytuł Najlepszej Klasy w Szkole, Puchar oraz nagrodę w postaci jednodniowej wycieczki szkolnej otrzymała klasa I TAKg

II miejsce zajęła klasa II B/T

III miejsce uzyskała klasa III TAK

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim klasom bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w rywalizację. Wyniki wszystkich klas można zobaczyć w poniższej tabeli.

LIGA KLAS – wyniki klasyfikacji rocznej

Klasa

 

SUMA

I semestr

(punkty)

SUMA

II semestr

(punkty)

SUMA

ROK

(punkty)

I TAK g

 

238 280 518

I miejsce

 

I TB g

 

105 70 175
I  B/Tbm g

 

157 91 248
I TI g

 

282 108 390
I TT g

 

152 73 225
I TAK p

 

199 122 321
I TB p

 

177 128 305
I TI p

 

172 116 288
I TT p

 

156 153 309
I mop

 

35 48 83
I mzw

 

87 48 135
I mdg 59 52 111
II A/S

 

256 141 397

 

II B/T

 

278 198 476

II miejsce

II TB

 

121 89 210
II m/i

 

40 76 116
III TAK

 

210 226 436

III miejsce

III TT

 

103 92 195
III TB 1

 

61 86 147
III TB 2

 

83 74 157
III m/m

 

45 27 72