Prace porządkowe i niwelacyjne na terenie Poradni nr 3


Uczniowie z klasy trzeciej technikum architektury krajobrazu pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych –  Joanny Tomczak i Kamila Srokosza  – wykonali prace porządkowe i niwelacyjne terenu. Chodzi o część reprezentacyjną terenu zieleni przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr3 w Częstochowie.

Teren był zanieczyszczony resztkami budowlanym. Uczniowie wykonali wstępną niwelację powierzchni, rozwieźli kilka ton ziemi, oczyścili teren z gruzu, zanieczyszczeń, które zostały posegregowane i zwiezione na pryzmę do dalszej utylizacji.

Teren wyrównano i przygotowano do  przyszłych prac agrotechnicznych i ogrodniczych. Jak tylko warunki pogodowe pozwolą technicy architektury krajobrazu będą w niedługim czasie wykonywać tutaj nasadzenia roślinne i aranżować reprezentacyjne rabaty.

Pomimo ciężkiej pracy i chłodu panującego na zewnątrz zaplanowane prace wykonano w stu procentach.