Archiwum dnia: 5 marca 2024


Uczniowie z klasy trzeciej technikum architektury krajobrazu pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych –  Joanny Tomczak i Kamila Srokosza  – wykonali prace porządkowe i niwelacyjne terenu. Chodzi o część reprezentacyjną terenu zieleni przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr3 w Częstochowie. Teren był zanieczyszczony resztkami budowlanym. Uczniowie wykonali wstępną niwelację powierzchni, rozwieźli […]

Prace porządkowe i niwelacyjne na terenie Poradni nr 3


W czwartek w dniu 14 marca 2024 roku odbędą się zebrania z rodzicami wg poniższego harmonogramu: godz.16.00 – klasy pierwsze godz. 16.30 – klasy drugie, trzecie, czwarte, piąte godz. 17.00 – 18.00 – konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych  ZAPRASZAMY SERDECZNIE Nr sali Wychowawca Przydział oddziału do sali 43 A. […]

Zebranie z rodzicami