Podsumowanie akcji “100-lecie Niepodległości. Święty Mikołaj na Kresy”


W sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego odbyło się podsumowanie akcji charytatywnej “100-lecie Niepodległości. Święty Mikołaj na Kresy”. Inicjatorem akcji pomocy naszym rodakom mieszkającym na Litwie, Białorusi i Ukrainie jest Towarzystwo Patriotyczne “Kresy”, a nasza szkoła aktywnie w niej uczestniczy i jest jednym z koordynatorów.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcji historii pokazującej rolę Grodzieńszczyzny w walce o odzyskanie i utrzymanie niepodległości od początku XIX wieku do drugiej wojny światowej. Zobaczyliśmy miejsca pamięci na Białorusi, które są do dziś pielęgnowane przez Polaków zamieszkujących okolice Grodna. Wszystkie częstochowskie szkoły i placówki biorące udział w  akcji otrzymały pamiątkowe dyplomy. Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej i Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego.