Czerwonokrzyska gwiazda


10 listopada 2018 roku wolontariusze Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Pomocy Świątecznej Polskiego Czerwonego Krzyża, która kierowana jest do najuboższych, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, samotnych i chorych. W ramach akcji uczniowie klas II TB mun. i I T/T zbierali datki do specjalnych puszek kwestarskich. Z pozyskanych darów zostaną przygotowane paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących. Wszystkim wolontariuszom podziękowania składa opiekun Szkolnego Koła PCK Monika Polak.