Kresowiacy na Jasnej Górze


W sobotę, 23 marca 2024 roku uczniowie z klasy pierwszej POW wraz z nauczycielami wzięli udział w Pielgrzymce Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na Jasną Górę. Asystowali podczas wnoszenia do bazyliki jasnogórskiej obrazu Matki Bożej Łaskawej Ślicznej Gwiazdy Lwowa oraz przy sztandarze kresowian. To przed tym obra­zem król Jan Kazimierz, w 1656 roku, w czasie potopu szwedz­kiego, składał swe pamiętne śluby. Wtedy też ogłoszono Maryję – „Królową Korony Polskiej”.  W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe Częstochowy. Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie szkoły.