Wielkanoc z siostrą Mileną


W tym roku już po raz ósmy z inicjatywy siostry Mileny ze Zgromadzenia sióstr  św. Józefa w Częstochowie, Urzędu Miasta Częstochowy, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego, Zespołu Szkół Samochodowych, IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza i V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza zorganizowano przedświąteczne spotkanie młodych i wspólne dekorowanie wielkanocnych palm.

W uroczystości wzięli udział: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Rafał Piotrowski, ksiądz Adrian Figurski, dyrektorzy szkół, młodzież przedszkolna i szkolna wraz z opiekunami.

Naczelnik Wydziału Edukacji podziękował siostrze Milenie za jej inicjatywę i organizację tego wyjątkowego dla miasta wydarzenia, które integruje młodzież i przypomina jej o przedświątecznym, wielkanocnym czasie.

Palma wielkanocna jest symbolem pokoju, ale także zmartwychwstania i nieśmiertelności. Dlatego podczas uroczystości przywołano ważne i aktualne dziś słowa papieża Jana Pawła II wygłoszone podczas orędzia wielkanocnego z 31 marca 2002 roku:

„Doświadczenie dziejów pokazuje, że pokój, jaki daje świat, jest często niestabilną równowagą sił, które prędzej czy później ścierają się ze sobą. Pokój, dar Chrystusa zmartwychwstałego, jest głęboki i pełny…

Oby wszyscy wierzący świata zjednoczyli swoje wysiłki w dziele budowania wspólnoty ludzkiej bardziej sprawiedliwej i braterskiej; Oby nieprzerwanie dokładali starań,

by przekonania religijne nie były nigdy przyczyną podziałów i nienawiści, lecz zawsze i wyłącznie źródłem braterstwa, zgody i miłości.

Wojna niczego nie rozwiązuje, rozsiewa jedynie cierpienie i śmierć…

Jest to prawdziwie wielka tragedia.

W jej obliczu nikt nie może milczeć i pozostawać bierny, żaden przywódca polityczny czy religijny.”

Dekorując wielkanocne gałązki pielęgnujemy jedną z najdawniejszych polskich tradycji i przypominamy o jej pokojowej symbolice.

Spotkanie uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Częstochowie, a szkoła gastronomiczna przygotowała słodki poczęstunek. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w wydarzeniu.