IV Konkurs matematyczny “Myśl logicznie”


Serdecznie zapraszamy do udziału w IV. Konkursie Matematycznym „Myśl logicznie”, który adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i upowszechnianie wiedzy o wielkich Polakach – ludziach nauki i techniki, odkrywcach i podróżnikach, walczących o wolność ojczyzny. Tegoroczny zestaw konkursowy składać się będzie z dwóch części: zadań logiczno-rachunkowych oraz krzyżówki tematycznej. Krzyżówka tematyczna w tej edycji konkursu dotyczyć będzie postaci polskiego klasyka fizyki statystycznej – Mariana Smoluchowskiego, który prowadził badania nad wyjaśnieniem ruchów Browna, a przez to przyczynił się do sformułowania teorii Einsteina, która wyjaśniła chaotyczne ruchy cząstek.

Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00 w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, więcej informacji pod numerem telefonu Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie 34-361-29-04.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 maja 2021 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Technicznych, ul. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa.  O szczegółach  uroczystości uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w dniu konkursu, tj. 20 kwietnia 2021 r.

Konkurs został zgłoszony do  wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2020/2021.

Konkurs Matematyczny „Myśl Logicznie” został objęty honorowym patronatem Jego Magnificencji – Rektora Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiol.

Koordynatorem konkursu  jest pani Agnieszka Perełka –  nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Technicznych (kontakt: mysl-logicznie@zst.czest.pl).

Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie do 15 marca 2021 r. zgłoszenia udziału w konkursie na  adres   mysl-logicznie@zst.czest.pl 

Więcej szczegółów o konkursie w Regulaminie IV Konkursu Matematycznego „Myśl logicznie” zostanie podanych w najbliższych dniach.

Poniżej zamieszczamy również podpowiedź, gdzie szukać wartościowych informacji na temat bohatera tegorocznej krzyżówki – Mariana Smoluchowskiego:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!