Częstochowa wobec Unii Lubelskiej


Dzień dobry, Labrit, dobraje ranica, dobroho ranku.  7 czerwca w Sali Reprezentacyjnej Ratusza przywitano zebranych gości w różnych językach. Okazją do spotkania w tym międzynarodowym towarzystwie były obchody  450- lecia Unii Lubelskiej. 1 lipca zawarte bowiem zostało porozumienie między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim zwane Unią polsko – litewską.

 “Unia sprawiła, że Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno, nieróżne i nierozdzielne ciało, a także nieróżna, ale jedna wspólna Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden lud  spoiła… “

W ramach spotkania młodzież z Rezekne na Łotwie, Grodna na Białorusi, Rohatynia na Ukrainie i Częstochowy  przybliżała zebranym piękno swoich regionów i kultur. Goście, którzy przybyli do Ratusza mogli posłuchać opowieści o dawnych związkach z Polską, o ogromnym patriotyzmie Polaków na Wschodzie, a także wysłuchać regionalnych utworów w wykonaniu Pani Anity Klowane, która śpiewała po latgalsku, uczennic śpiewających po ukraińsku o Rohatyniu oraz recytacji pięknego wiersza o przyjaciołach zza Buga. Młodzież z Ukrainy, Łotwy i Białorusi kilka dni przebywała w Częstochowie, zwiedzając najpiękniejsze miejsca w naszym mieście. Dla zaproszonych gości zorganizowano festyn w ZSS nr 28, wycieczkę po mieście “Londyńczykiem”, wizytę w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II oraz wyjazd do Krakowa. Organizatorami wizyty były częstochowskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego, Zespół Szkół Specjalnych nr 28, Szkoła Podstawowa nr 48 im. AK, Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy.