Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro


Praktyki zagraniczne na lata 2020 – 2021 dla obecnych i przyszłych uczniów ZST

„Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro”

W dniu 3 czerwca 2019 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki konkursu na dofinansowanie projektów mobilności w ramach programu ERASMUS+, w którym ponownie zostało złożonych ponad 1000 wniosków. Nasz wniosek został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie, w związku z czym, tak jak w latach poprzednich, 60 uczniów ZST będzie miało szansę odbyć śródroczne praktyki zawodowe za granicą.

Uczniowie i uczennice z kierunków energetyka odnawialna, inżynieria sanitarna i budownictwo będą mogli zdobyć doświadczenie w firmach portugalskich i hiszpańskich, a uczniowie i uczennice z klas architektury krajobrazu odbędą szkolenie w przepięknym ogrodzie botanicznym w Maladze. Dodatkowo, młodsi uczniowie z klas budowlanych będą mieli szansę odbyć dwutygodniowe szkolenie w zakresie technik murarskich w centrum szkoleniowym w Cottbus w Niemczech. Pierwszy nabór odbędzie się na początku roku 2020.

Co daje udział w stażu za granicą:

  • Podniesienie umiejętności językowych – poznanie podstaw języka hiszpańskiego i rozwój w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego dzięki codziennej naturalnej komunikacji (wyćwiczenie umiejętności mówienia i poszerzenie słownictwa, szczególnie zawodowego);
  • Rozwój osobisty – przełamanie barier i otwarcie się na nowe doświadczenia przydatne w wykonywaniu pracy lub uczeniu się w przyszłości, poznanie swoich słabych i mocnych stron, wzrost pewności siebie i samodzielności, sprawdzenie się w nowych sytuacjach;
  • Podniesienie umiejętności zawodowych – możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce;
  • Certyfikaty z podpisem pracodawcy, z wykazem wykonywanych zadań zawodowych w języku polskim i angielskim, przydatne w poszukiwaniu pracy;
  • Ciekawy program kulturowy – zwiedzanie i wycieczki krajoznawcze;
  • Wspaniała przygoda, wspomnienia na całe życie.

Już teraz zapraszamy do udziału!

Autorzy projektu: Pani Aleksandra Barasińska we współpracy z nauczycielami zawodu – Panią Agatą Adamiec, Panią Jagodą Grabowską, Panią Joanną Tomczak oraz Panem Witoldem Ambickim.