Częstochowa na Kresach


Dzień 10 października był w naszym mieście wyjątkowy. Od rana częstochowskie szkoły brały udział w wydarzeniach poświęconych pamięci Kresom i Polakom na Kresach. O godzinie 9.00 w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych odbyło się spotkanie z wyjątkową osobą – Panem Józefem Porzeckim, polskim historykiem, krajoznawcą i działaczem społecznym na Białorusi. Pan Józef Porzecki to wieloletni wiceprezes Związku Polaków na Białorusi, autor wielu inicjatyw społecznych, twórca i prezes Społecznego Komitetu Ochrony Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej, zajmujący się upamiętnianiem, renowacją i ocaleniem od zapomnienia miejsc spoczynku polskich żołnierzy i osób zasłużonych. W czasie swojego wystąpienia pan Józef Porzecki opowiedział o działaniach z września 1939 roku związanych z obroną Grodzieńszczyzny przed agresją Armii Czerwonej. O godzinie 9.30 rozpoczęło się spotkanie w Szkole Podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza  – były to warsztaty malowania koszulek, poświęcone “Wielkim Polakom Kresów znanym i nieznanym”. Pod takim tytułem odbyło się kolejne spotkanie w Salki Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy z autorką książek Panią Katarzyną Węglicką, która opowiadała uczniom o wyjątkowym miejscach na Wschodzie i ludziach związanych z Kresami. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset uczniów szkół częstochowskich. Organizatorem wydarzenia były częstochowskie szkoły, w  tym Zespół Szkół Technicznych. Dziękujemy nauczycielom: Justynie Długosz, Agnieszce Tomaszewskiej, Joannie Tomczak, Ewelinie Sirek-Herbsztrejt oraz uczniom naszej szkoły.