Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe


„Takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie” to historyczne zdanie hetmana Jana Zamoyskiego stało się myślą przewodnią działań Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczętych w 2017 roku, mających na celu systemowe wsparcie szkół.

„Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych” jest wprowadzenie jednolitego szkolenia wojskowego i przygotowanie młodzieży-ochotników do służby wojskowej.

W programie uczestniczy ponad 100 szkół z całej Polski. Do trzeciej edycji uczniowie Technikum nr 12 w Zespole Szkół Technicznych zakwalifikowali się jako jedyna szkoła z naszego miasta. O przyjęciu  decydowała kolejność zgłoszeń oraz ocena Biura ds. Proobronnych dotycząca m.in. możliwości związanych z bazą szkoleniową, dotychczasową działalnością klas mundurowych. Szkoły wraz z przyjęciem do programu staną się częścią powiatowej sieci szkół certyfikowanych przez MON.

Szkoły, które wezmą udział w programie, będą realizować opracowany przez MON kompleksowy program nauczania wojskowego. Rozpocznie się on 1 września 2019 roku i zostanie podzielony na trzy etapy. Pierwszy potrwa półtora roku i obejmie cały rok szkolny klasy drugiej oraz pierwsze półrocze klasy trzeciej . W tym czasie uczniowie poznają m.in. regulaminy wojskowe i musztrę, zagadnienia profilaktyki i dyscypliny wojskowej, przejdą też szkolenie inżynieryjno-saperskie oraz bojowe, w tym taktykę i szkolenie strzeleckie. Zajęcia będą organizowane przy wsparciu m.in. jednostek wojskowych i centrów szkolenia. Zgodnie z założeniami programu absolwenci zyskają m.in. pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej oraz ułatwienia w trakcie egzaminów wstępnych do uczelni wojskowych.