Antymina


13 grudnia w Zespole Szkół Technicznych odbyła  się prezentacja artystycznego programu profilaktyki uzależnień pod tytułem “Antymina”. 

Każda osoba pracująca z młodzieżą zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkimi zagrożeniami dla nastolatków są alkohol, narkotyki oraz inne używki. Statystyki są zatrważające. Mimo wielu starań pedagogów młodociani coraz częściej sięgają po środki odurzające.
Młodzież uzależniona od używek bardzo łatwo wchodzi na przestępczą ścieżkę. Należy więc poszukiwać nowych metod uświadamiania i przestrzegania młodzieży przed zgubą podejmując skuteczne prewencyjne kroki. Niechciany seks, kontakt ze światem przestępczym, nieznany skład chemiczny środków odurzających – to tylko niektóre pułapki-miny, na które narażony jest młody człowiek. O tym wszystkim opowiada artystyczny program profilaktyki uzależnień pod tytułem “Antymina”. 
Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jest realizowany w oparciu o spotkania, na których młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. Wiedza ta jest podana w sposób atrakcyjny i interesujący dla młodego odbiorcy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu są tutaj muzyka rap oraz animacje multimedialne.

Organizatorami  akcji byli Zespół Szkół Technicznych oraz Stowarzyszenie “Częstokocham”.