Zapraszamy do aktywnego udziału dzieci i młodzieży


Organizator: HUFIEC ZHP CZĘSTOCHOWA Chorągiew Śląska ZHP – Hufiec Częstochowa ul. Wilsona 34 hufiec@czestochowa.zhp.pl 

DATA: 7 stycznia 2021 r.

CEL: Upowszechnienie i umocnienie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej.

OPIS: Uczestnicy mają za zadanie odwiedzić osiem punktów naniesionych na mapę. Cztery punkty są obstawione przez punktowych, którzy przedstawiają patrolowi zadanie do wykonania, a pozostałe cztery punkty mają zadania w kopertach, które uczestnicy muszą znaleźć i zrealizować samodzielnie.

ROZPOCZĘCIE: Uczestnicy spotykają się o godzinie 10:00 na Placu Biegańskiego, przy pomniku marsz. Józefa Piłsudskiego. Każdy patrol wybiera swojego lidera, który od organizatora otrzymuje pakiet startowy – teczkę z kartą patrolową, mapą, długopisem i pierwszym zadaniem. Po wykonaniu pierwszego zadania uczestnicy i wpisaniu przez organizatora godziny rozpoczęcia uczestnicy ruszają na bieg.

PRZEBIEG: Uczestnicy samodzielnie decydują o kolejności realizowanych zadań. Po przybyciu na punkt, na którym jest punktowy, lider patrolu zgłasza mu gotowość do rozpoczęcia zadania. W przypadku większej ilości patroli na danym punkcie, punktowy przyjmuje zgłoszenia według kolejności przybycia. Po zrealizowaniu zadania lider patrolu zgłasza punktowemu zakończenie realizacji zadania, co punktowy potwierdza wpisem do karty patrolowej. Wszystkie elementy zadań w wersji papierowej, należy kompletować w teczce. Dodatkowo na każdym punkcie uczestnicy otrzymają krótką informację na temat miejsca, w którym się znajdują, oraz po zrealizowaniu zadania fragment układanki. Punktowi będą przebywać na swoich punktach do godziny 11:30.