Wieczornica dla Jana Pawła II


“Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.
Sercem!
Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie wnętrze,
Oznacza w szczególności sumienie.”
To słowa Jana Pawła II, których pierwszy wers posłużył za motto Wieczornicy poświęconej osobie św. Jana Pawła II, zorganizowanej w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w dniu 01.02.2016 roku.  W ramach przygotowanego wydarzenia wystąpił chór Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie z dyrygentem Panią Agatą Hapunik, który wykonał pieśni:   „ Bądź pozdrowiony gościu nasz”, „Czarna Madonna”, „ Barka”, „ Moje miasto, Wadowice”. W programie słowno-muzycznym wystąpiła młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach. W trakcie trwania uroczystości podsumowano konkursy i wręczono nagrody ich laureatom:

Konkurs wiedzy: „ Jan Paweł II przyjacielem młodych”
I MIEJSCE:
GIMNAZJUM nr 3 im. ARMII KRAJOWEJ
Klaudia Stanisz,
Aleksandra Sznajder,
Natalia Sipa
II MIEJSCE:
GIMNAZJUM nr 12 im. JANA MATEJKI
DRUŻYNA A
Kacper Gorzelak,
Zuzanna Kocyga,
Patryk Stajszczak
III MIEJSCE:
GIMNAZJUM nr 8 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
Barbara Podsiedlik,
Julia Stalica,
Natalia Majorczyk

Konkurs plastyczny “Św. Jan Paweł II w Częstochowie” zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych – dla uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI.
• W konkursie przyznane zostały następujące nagrody i wyróżnienia:
Klasy I-III
I miejsce – Bartosz Bednarski kl. I d SP nr 50, opiekun Elżbieta Borkowska- Rutkowska
II miejsce – Karolina Szymanek kl. II b SP nr 11, opiekun Grażyna Radusiewicz
III miejsce – Kacper Krajewski kl. II b SP nr 11, Grażyna Radusiewicz
Wyróżnienia: Agnieszka Kołodziejczyk kl. III b SP nr 52, opiekun Urszula Bednarek
Amelia Strzelecka kl. Id SP nr 50, opiekun Elżbieta Borkowska-Rutkowska
• Klasy IV-VI
I miejsce – Mateusz Dawid kl. VI d SP nr 31, opiekun Agata Dzielawska
II miejsce – Dominika Majer kl. VI b SP nr 31, opiekun Agata Dzielawska
III miejsce – Dominika Pędzioch kl. 5 SP nr 52, opiekun Urszula Bednarek
Wyróżnienia: Roksana Krzak kl. VI d SP nr 31, opiekun Agata Dzielawska
Julia Janiszewska kl. VI b SP nr 24 ,opiekun Magdalena Olejnik

W trakcie wydarzenia  wystąpili również uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 46 im. S. Żeromskiego w Częstochowie – nagrodzeni w Festiwalu Muzyki Sakralnej.
Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Technicznych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 5 im. M. Reja i Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater. Dziękujemy nauczycielom: Anecie Hołodniuk, Katarzynie Walasek, Joannie Tomczak i Krzysztofowi Stępniowi za przygotowanie wydarzenia.