Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych


W związku z obchodami Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, którego celem jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych w dobie rozwoju nowoczesnych technologii, Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Akademia im. Jana Długosza oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia przy współpracy z GIODO, zorganizowały szkolenie związane z tematyką ochrony danych osobowych.

Szkolenie to, objęte honorowym patronem Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty, odbyło się w dniu 29 stycznia o godz. 9:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Wydarzenie to swoją obecnością uświetnili między innymi: Zastępca Prezydenta Miasta dr Ryszard Stefaniak, naczelnik Wydziału Edukacji mgr Magdalena Dębska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych mgr Rafał Piotrowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych mgr inż. Jacek Grzegorzewski.

Coroczne święto Dnia Ochrony Danych Osobowych, w obchody którego dynamicznie włączyła się nasza szkoła, ma za zadanie uświadomić nam, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze codzienne życie, jak cenna jest nasza prywatność i dlaczego warto jej strzec we współczesnym świecie. To również okazja do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń. W związku z tym w części informacyjnej szkolenia przedstawiono krótki wykład na temat ABC Ochrony Danych Osobowych, następnie omówiono zasady bezpieczeństwa w Internecie oraz scharakteryzowano zjawisko cyberprzemocy, a na koniec wygłoszono prelekcję dotyczącą Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

W trakcie spotkania rozdano również nagrody w dwóch konkursach: dla mieszkańców Częstochowy na plakat związany z tematyką ochrony danych osobowych oraz w konkursie skierowanym do uczniów na temat wiedzy o ochronie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że współorganizowane przez nas szkolenie przyczyniło się wydatnie do uświadomienia uczniom i mieszkańcom Częstochowy faktu, że zagadnienia dotyczące prawa do prywatności i ochrony danych osobowych dotykają każdego z nas w codziennym życiu i trzeba wykazać szczególną uwagę przy korzystaniu z dobrodziejstw nowoczesnym technologii oraz świadomie wystrzegać się zagrożeń.