Warsztaty OZE


Dnia 5.12.2019 w ramach Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych odbyły się w naszej szkole warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii. W zajęciach udział wzięło 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Częstochowie oraz Szkoły Podstawowej w Konopiskach.  Podczas wizyty w naszej szkole uczniowie zapoznali się z zawodem- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wzięli udział w wykładach: „Energia ze Słońca i wiatru” i „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym”. Ponadto uczestnicy poznali zasadę działania instalacji fotowoltaicznej, turbiny wiatrowej oraz ogniwa paliwowego. Najbardziej zaangażowani uczniowie zostali nagrodzeni upominkami.