Termin poprawkowy egzaminu maturalnegoTERMIN POPRAWKOWY EGZAMINU MATURALNEGO 21 SIERPNIA  2018 r. o godz. 9.00

 Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego, złożył wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Wyniki egzaminu maturalnego który odbył się w maju będą 3 lipca 2018r. Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości tego dnia o godzinie 10.30. Złożenie wniosku o egzamin poprawkowy do 7 dni od daty ogłoszenia wyników ( do 10 lipca 2018r.) Wyniki egzaminu poprawkowego będą przesłane do szkoły w dniu 11 września 2018r.